Slik vil EU ta tak i problemet med plastemballasje

En lekket versjon av EUs Packaging and Packaging Waste Regulation avslører hvilke tiltak som kommer.

Av: Stine Thorp | Publisert: 15. november 2022

Plastemballasje skaper store miljøproblemer verden over. EU har varslet omfattende tiltak for å redusere bruk av plastemballasje og øke resirkuleringsgraden.

Stadig mer plastemballasje på markedet

Bruken av plastemballasje har økt kraftig de siste ti årene. Nylig publiserte Eurostat statistikk som viser at fra 2010 til 2020 økte volumet av plastemballasje per innbygger med 23 prosent (+6,5 kg). Andel plastemballasje som ble resirkulert økte med 32 prosent (+3,2 kg). Det betyr at mengden plastemballasje som ikke resirkuleres økte med 3,3 kg per innbygger. Les mer hos Eurostat


Bruk av plastemballasje har altså økt ganske kraftig de siste ti årene, og denne trenden vil ikke snu. Ifølge en prognose fra Ceresana vil mengden plastemballasje til matvarer ligge på 41 millioner tonn for hele EU i 2031.

Det positive er at de fleste produsenter jobber for å redusere bruk av plastemballasje, enten ved smartere pakninger som krever mindre plast, bruk av nedbrytbar plast, eller bruk av papir/papp og glass.

Dette vil EU-kommisjonen innføre

Men det trengs sterkere lut, ifølge EU. I midten av oktober ble en lekket versjon av EU-kommisjonens Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR, publisert i flere medier. Den skal presenteres i slutten av november, og den lekkede versjonen avslører at EU-kommisjonen foreslår:

  • strengere krav til resirkulering generelt, og spesifikke resirkuleringsmål som skal nås innen hhv. 2025 og 2030
  • påbudte panteordninger for plastflasker og drikkebokser i alle medlemsland fra 2028
  • påbud om produsentansvarsordninger for all plastemballasje
  • økt grad av komposterbar emballasje
  • større grad av gjenbruk/refill
  • konkrete mål for avfallsreduksjon
  • konkrete mål for redusert bruk av bæreposer i plast
  • påbudt kildesorteringsmerking av containere/avfallsbeholdere for plastemballasje
  • nye, bindende krav om minimum resirkulert innhold i ny plastemballasje

Særlig det siste punktet er viktig for kommisjonen, som ønsker å skape et skikkelig marked for resirkulert plast, skriver Euraktiv.com.

Se den lekkede versjonen av Packaging and Packaging Waste Regulation her.

Relaterte artikler

Se flere nyheter