Slik skal EU få has på fast fashion

EUs miljøkomité vil ta drastiske grep for å få bukt med tekstilproblemet, deriblant ha konkrete mål om forebygging av tekstilavfall, innsamling, ombruk og resirkulering.

Av: Stine Thorp | Publisert: 3. mai 2023

I slutten av april vedtok miljøkomitéen i EU-parlamentet en rekke endringer i sine anbefalinger om hvordan EU kan sørge for en mer sirkulær, bærekraftig og sosialt rettferdig tekstilproduksjon, skriver EU-parlamentet i en pressemelding.

- EU må innføre lover som tvinger tekstilprodusenter og moteindustrien til å bli mer bærekraftige. Mennesker og natur er viktigere en tekstilindustriens profitt. Tragedier som kollapsen av tekstilfabrikken Rana Plaza i Bangladesh, voksende tekstildeponier i Ghana og Nepal, forurenset vann og mikroplast i havet viser hva som skjer når dette prinsippet ikke følges. Vi har ventet lenge nok, det er tid for endring, kommenterte komitémedlem Delara Burkhardt fra Tyskland.

Komitéen mener at tekstiler som selges i EU bør være mer holdbare, lettere å ombruke, reparere og resirkulere, i større grad være produsert av resirkulert materiale, og ikke inneholde farlige kjemikalier. De vektlegger at tekstilproduksjonen må bli mer miljøvennlig, at tekstilarbeidernes rettigheter må respekteres, og at også dyrevelferd må ivaretas.

Komitéen ber også EU ta grep for å bremse overproduksjon og overforbruk av klær og skotøy, og ønsker at begrepet "fast fashion" får en klar definisjon, der komitéens forslag er "store volum av lavkvalitetsplagg til lave priser". De vil at det skal bli lettere for forbrukere å ta ansvarlige og bærekraftige valg, blant annet gjennom innføring av digitale produktpass.

Vil ha strenge økodesignkrav

Komitéen vil også at økodesignkrav skal gjelde for alle klær og sko som selges i EU, slik at klimaavtrykket for både produksjon og forbruk reduseres. Økodesignkravene skal vektlegge at produksjonen er minst mulig vann- og energikrevende, sørger for mest mulig ressurseffektiv bruk av materialer, og ikke fører til farlige utslipp.

Komitéen vil også at rammedirektivet om avfall skal inneholde spesifikke og separate mål om forebygging av tekstilavfall, tekstilinnsamling, ombruk og resirkulering, og også en utfasing av deponering.

Komitéen ønsker videre et forbud mot destruering av usolgte og returnerte varer, regler mot grønnvasking av tekstilprodukter, handelsavtaler som sikrer etisk og rettferdig handel, og at EU-kommisjonens initiativ for å forebygge og redusere utslipp av mikroplast følges opp umiddelbart.

EU-parlamentet skal stemme over forslagene i slutten av mai.

Relaterte artikler

Se flere nyheter