Disse flokene hindrer den grønne omstillingen

Ny rapport avdekker ti hindringer for bærekraft i Norge. Fem av dem påvirker vår bransje.

Av: Stine Thorp | Publisert: 6. mars 2023

I slutten av februar lanserte GeelmuydenKise og Deloitte "The Unsustainability Report", en rapport om hindringer for bærekraftig omstilling i Norge.

Rapporten oppsummerer ti hindringer som den mener enkelt kan fjernes med politiske grep og ordninger. Resultatet ville være at vi kom betydelig lenger i den grønne omstillingen. Bakgrunnen for utvalget er samtaler med ledere og eksperter i ulike bransjer og organisasjoner.

Av de ti hindringene er hele fem hindringer som påvirker avfalls- og gjenvinningsbransjen:

  • Moms på gjenbruk, utleie og reparasjon
  • For dårlig infrastruktur for plastgjenvinning
  • Vi mangler en lov mot matsvinn
  • Panteordning for elektronikk
  • Manglende støtte til karbonfangst og lagring

- Denne rapporten peker på helt åpenbare hindringer som skaper utfordringer for en grønn omstilling. Det er ikke overraskende for oss i bransjen at halvparten av dem påvirker oss. Dette viser også hvilken nøkkelrolle våre medlemmer spiller i en sirkulærøkonomi, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

Les rapporten her


Manglende plastsortering og lite EE-gjenvinning

Plast som blir forbrent fremfor å resirkuleres trekkes frem som et stort problem. Klima- og miljødepartementet anslår at innføringen av de nye utsorteringskravene vil øke andelen plastavfall fra husholdninger og husholdningslignende næringsavfall som materialgjenvinnes til 52 prosent i 2035. Kravene sier at kommuner innen 2035 må ha en utsorteringsgrad for plastavfall på 70 prosent.

Rapporten rådfører seg med Handelens Miljøfond, som mener at om resirkuleringsgraden for plast skal opp fra dagens 24 prosent til 50 prosent i 2030, trengs 18 nye anlegg av ulik størrelse. Det vil kreve betydelige investeringer å få på plass dette.

Nordmenn er storforbrukere av elektronikk, men dårligere til å sørge for kasserte produkter blir gjenvunnet. Ifølge rapporten ville en panteordning på alt EE-avfall, som er det Naturvernforbundet etterlyser, potensielt kunne kutte 636 000 tonn CO2-utslipp frem mot 2050 om det ble innført en nasjonal panteordning.

Karbonfangst trenger støtteordninger

Offentlig støtte for å få mer karbonfangst er et must om klimamålene skal nås, sier rapporten, og lener seg på Bellona, som mener at finansiering á la Langskip-prosjektet, som bl.a. støtter karbonfangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, er helt nødvendig om Norge skal få fart på utbygging av flere karbonfangstanlegg.

Ting på gang på ombruk og mat

- Det er mye i rapporten politikere bør diskutere. Men det er også enkelte av områdene ting allerede er på gang. Regjeringen har varslet at de vil skrote brukthandelloven og presentere et oppdatert regelverk i løpet av 2023. Vi får håpe de da også gjør noe med mva-reglene. De har også nettopp presentert et matsvinn-utvalg, der vi sitter i referansegruppa. Dette utvalget har fått beskjed om å utrede en matkastelov, sier Fostervold.

Les "The Unsustainability Report" her

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter