Enighet om at bioressurser må utnyttes bedre

Politikere ser gode muligheter for verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Av: Stine Thorp | Publisert: 9. mai 2022

Torsdag 5. mai arrangerte Avfall Norge og Energi- og miljøfraksjonen til FrP et biogass-seminar der politikere og ulike bransjeaktører diskuterte hvordan vi kan skape ny industri av biologisk avfall.

Det var bred enighet om at vi i dag ikke utnytter disse ressursene slik vi burde, da det er gode muligheter for verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Det kom mange konkrete forslag til hvordan vi kan utnytte biologisk restavfall til nye produkter.

Samtidig ble det poengtert at et av de store hindrene som gjør at Norge henger etter sammenlignet med våre naboland er at virkemiddelapparatet ikke har støtteordninger som kan bidra i en nødvendig investeringsfase.

Aktører fra sjømat-, vann, energi- og gjenvinningsbransjen fortalte om hvilke verdifulle ressurser som er tilgjengelige i det biologiske avfallet som produseres i de ulike næringene, og understreket hvor viktig det er ikke å la disse gå til spille i en tid der tilgangen til jomfruelige råvarer er begrenset og truet.

- Biologisk avfall kan brukes til å lage energi, gjødsel, mat og fôr. Skal vi nå klimamålene kan vi ikke la være å utnytte denne ressursen, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

- Vi vil fortsette å ha dialog med politikerne om dette temaet, sier Kåre Fostervoll, direktør for samfunnskontakt i Avfall Norge.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter