Utvikler avfallsplaner med lokal forankring i Indonesia

Avfall Norges bistandsprosjekt, CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities), kobler lokale myndigheter med landsbybeboere for å sammen forbedre avfallshåndteringen i Banyuwangi-regionen i Indonesia.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 21. januar 2021
CLOCC kartlegger avfall i Indonesia

Årets første CLOCC-workshop er gjennomført i Indonesia. Workshopen foregikk over to dager og ble arrangert i samarbeid med Avfall Norges lokale partner, InSWA (Indonesia Solid Waste Association).

CLOCC, som er finansiert av Norad, har som mål å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i indonesiske lokalsamfunn gjennom å utarbeide nye avfallsplaner.

For at avfallsplanene skal kunne implementeres på en effektiv og bærekraftig måte, må de være lokalt forankret, sier prosjektleder Sigve Ånderå. Derfor er det viktig at myndigheter og landsbybeboere utarbeider avfallsplanene sammen.

Inkluderende avfallsplanlegging

I workshopen fikk de lokale myndighetene som tar del i CLOCC-programmet møte innbyggere fra 7 landsbyer i området. Landsbybeboerne fortalte om avfallshåndteringen i deres lokalsamfunn, slik at de nye avfallsplanene skal bli tilpasset lokale forhold, og deres styrker og svakheter.

CLOCC har engasjert Anne Scheinberg, ekspert på resirkulering i utviklingsland, til å bidra med å tilpasse metode for opplæring og planlegging. Tilnærmingen fokuserer på bred inkludering, og setter alle involverte, interessentene, i senter av avfallsplanleggingen. Disse tar avgjørelser og velger selv det systemet som møter deres behov.


En utfordring med avfallsplanleggingen i Indonesia, og mange andre utviklingsland, er at systemene er designet av utenlandske konsulenter med lite involvering av lokalbefolkningen. Derfor blir eierskapet svakt, og mange avfallsplaner blir ikke fulgt opp av lokalsamfunnene, forteller prosjektleder for CLOCC i InSWA, Satya Oktamalandi.

Tanken er at når landsbybeboerne selv er involverte i avfallsplanleggingen, skaper dette et bredt eierskap som kan øke engasjement og motivasjon for å forbedre avfallshåndteringen.

CLOCC kartlegger avfall i Indonesia

Kartlegger avfallsstrømmer

Et annet mål med workshopen var å validere datagrunnlaget som ble samlet inn da CLOCC kartla avfallsstrømmer i Banyuwangi-provinsen i desember 2020. Kartleggingen ble gjennomført for å finne ut hvor mye, og hvilket avfall som genereres, og hvor stor prosent har tilgang til pålitelig avfallshåndtering. Datainnsamlingen ble gjort av lokale ildsjeler, under veiledning fra prosjektet.

Ifølge dataen genererer en person omtrent 0,54 kg per dag i provinsen. Totalt genererer befolkningen i Banyuwangi 873 600 kg avfall daglig, hvorav ca 15% er plast.

Det neste og viktigste steget er å kartlegge hvordan avfallet behandles og ender opp. Det eksisterer svært lite pålitelig data på området i dag. Et solid datagrunnlag er essensielt for å kunne utvikle gode avfallsplaner.

Plan for 2021

Videre i 2021 skal CLOCC fortsette opplæringen av myndigheter i Banywangi-provinsen. Målet er å ferdigstille og implementere de nye avfallsplanene.

Et videre mål er å utvide CLOCC til nye områder i Indonesia. En aktuell region er Bali, der CLOCC gjennomførte sitt pilotkurs i 2019. Bali har store utfordringer med plastforsøpling og manglende avfallshåndtering. Derfor er dette et område der forbedring i avfallshåndteringen kan ha en positiv innvirkning på mengden plastavfall i havet.

Les mer om CLOCC og følg med på oppdateringer her.


OM CLOCC

En del av regjeringens bistandsprogram mot marin plastforsøpling og mikroplast.

Eies av Avfall Norge, med ISWA (International Solid Waste Association) som hovedpartner.

Inngår samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer.

Lager et digitalt og fysisk opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.

Tilrettelegger for nettverksbygging og samhandling mellom deltakere fra ulike geografisk beliggenhet.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter