Velkommen til Carbon Limits

Avfall Norge ønsker Carbon Limits velkommen som nytt medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 7. mai 2019

- Det er flott at Avfall Norge muliggjør en møteplass for aktører med så ulike roller, da håndtering og utnyttelse av avfall er noe som berører så mange ulike typer selskap og beslutningstakere, sier Stephanie Saunier, daglig leder hos Carbon Limits.

Arbeider bredt med energi- og klimaspørsmål

Carbon Limits er et konsulentselskap med kompetanse og erfaringer med analyser, rådgivning og kapasitetsbygging rettet inn mot forhold som kan bedre vilkårene for effektiv tilgang til energiressurser og redusere skadelige miljøeffekter av energiproduksjon og forbruk.

Analyser av tekniske og økonomiske sammenhenger mellom energiproduksjon, avfallshåndtering og klimaspørsmål står sentralt. Eksempler er kvantifisering og dokumentasjon av klimagassutslipp og klimanytte for biogassproduksjon, rapportering av data til miljømyndigheter og tilhørende verifikasjonsprosesser, klimatiltaksanalyser ved energjenvinning og bredere studier av klimapolitiske virkemidler og reguleringer.

- Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en bransje i endring og vekst, der kunnskap raskt blir utdatert. Carbon Limits er helt avhengig av nær kontakt med bransjen om vi skal fortsette å være relevante og kompetente rådgivere i spørsmål knyttet til avfallshåndtering og biogass, sier Stephanie Saunier, daglig leder hos Carbon Limits.

Stor Internasjonal prosjekterfaring

Carbon Limits arbeider med en rekke klimapolitiske spørsmål internasjonalt, både rettet inn mot EU, i arktiske områder og i utviklingsland og overgangsøkonomier. Prosjekterfaring over de siste 10-15 årene dekker fra mer enn 30 land. Viktige tematiske områder er metanutslipp, fakling av gass, karbonfangst og lagring samt analyser av klimapoliske virkemidler med hovedvekt på kvotehandelssystemer.

- Vi er veldig fornøyd med å få Carbon Limits inn som nye medlemmer av Avfall Norge. Deres arbeid med å analysere og rådgi innenfor bl.a. energiproduksjon, avfallshåndtering og klimaspørsmål er en viktig del av den sirkulære økonomi, forteller Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter