Arskonferansen 2024 banner mobile

Velkommen til Recipo

Avfall Norge ønsker Recipo velkommen som nytt medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 10. april 2019

- Det er viktig for Recipo å være medlem i Avfall Norge, bygge nettverk i bransjen, bidra i prosjekter og ha mulighet for å påvirke utviklingen av bransjen, sier Luvisa Hansen, daglig leder i Recipo.

Håndtering av produsentansvar for EE-avfall

Recipo er en kollektiv innsamlings- og gjenvinningsordning for elektriske og elektroniske produkter. Recipio forsøker å gjøre det så enkelt og kostnadseffektivt som mulig for produsenter å gå over til en sirkulær økonomi og oppfylle myndighetenes krav. Foreningens formål er å hjelpe tilknyttede produsenter til å avhende produsentansvar.

Recipo ønsker å tilbyr produsenter av elektriske og elektroniske produkter en enkel og kostnadseffektiv løsning for å oppfylle deres produsentansvar.

- Vi er veldig glad for å få Recipo inn som nye medlemmer av Avfall Norge. Dette er med på å forsterke det arbeidet vi gjør med å samle hele bransjen, og utvikle produsentansvar som viktig virkemiddel. Korrekt håndtering av elektriske og elektroniske produkter er en viktig del for den sirkulære økonomi, forteller Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter