Arskonferansen 2024 banner mobile

Velkommen til In The Same Boat

Avfall Norge ønsker velkommen til In The Same Boat. Foreningen jobber med strandrydding og opererer langs hele kysten fra Stavanger til Kirkenes.

Av: Avfall Norge | Publisert: 14. desember 2020

In The Same Boat er en ideell organisasjon som jobber dedikert mot ett formål - å redusere marin forsøpling. Foreningen driver strandrydding i stor skala og har utviklet profesjonelle metoder og drives i hovedsak gjennom frivillighet.

Kommunikasjon og kunnskap er områder som er viktige faktorer i deres arbeid, samtidig som de ser verdien i holdningsskapende arbeid. Foreningen ser nå på muligheter for å utvikle og implementere forebyggende praktiske løsninger, avfallssystemer og teknologi.


Vil satse på avfallslogistikk

Det er et betydelig antall områder uten veiforbindelse langs norskekysten, dette kan skape utfordringer tilknyttet avfallslogistikken når det gjelder strandrydding. Dette ønsker foreningen å gjøre noe med.

- Vi opererer langs hele kysten fra Stavanger til Kirkenes og vil i 2021 operere minst 15 spesialtilpassede fartøy for strandrydding og avfallslogistikk i områder uten veiforbindelse, forteller Rolf-Ørjan Høgset, grunnleggeren av In The Same Boat.

Bli bedre kjent med In The Same Boat:

In The Same Boat

Kontaktperson:
Rolf-Ørjan Høgset, Prosjektleder

Tlf: +47 990 07 673
e-post: rolf@inthesameboat.no

Relaterte artikler

Se flere nyheter