Arskonferansen 2024 banner mobile

Velkommen til Jæren Biogass AS

Avfall Norge ønsker Jæren Biogass AS velkommen som nytt medlem. Jæren Biogass AS produserer biogass av husdyrgjødsel i eget annlegg på Voll i Klepp Kommune.

Av: Avfall Norge | Publisert: 4. desember 2020


Jæren Biogass AS er et biogassanlegg som blant annet produserer biogass av egen husdyrgjødsel.

Jæren Biogass As er stiftet av Olav Røysland som ønsket å finne en ny måte å produsere varme i grisehuset sitt, samtidig som han ville finne en måte å redusere miljøbelastningen med husdyrproduksjon. Det resulterte i ideen om å nytte egen husdyrgjødsel i produksjonen av biogass. i 2016 startet Jæren Biogass med produksjon på anlegget på Jæren, nærmere bestemt på Voll i Klepp kommune.

Støtte fra Innovasjon Norge

I 2015 fikk i Jæren biogass AS midler fra Innovasjon Norge etter at Regjeringen øremerket 8 millioner korner til pilotanlegg for biogass. Den økonomiske støtten gjorde det mulig for daglig leder, Olav Røysland, å satse på prosjektet og ideen sin og i 2016 fikk de i gang fysisk produksjon på anlegget.

”Ressursbruk for fremtiden” er selskapets slagord og en målsetting som daglig etterstrebes.

Jæren Biogass As er blant annet godt i gang med et prosjekt som kalles for JÆRVEKST, som handler om å finne en bærekraftig måte å håndtere biorest på.


Kontaktinformasjon

For mer informasjon, se www.jaerenbiogass.no

Eller følg de på FacebookRelaterte artikler

Se flere nyheter