Velkommen til Miljø Norge

Miljø Norge er et nyetablert industriselskap med en målsetning om å gjenbruke og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Avfall Norge ønsker de velkommen som nye medlemmer.

Av: Avfall Norge | Publisert: 25. april 2022

Det nyoppstartede selskapets første sirkulære produkt er brannslukkere. Miljø Norge har designet en sirkulær forretningsmodell der ombruk erstatter behovet for import av nyproduserte brannslukkere.

- Utdaterte brannslukkere tas inn til service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. Med andre ord gir vi nytt liv og forlenger produktets levetid, forteller Nils Aulie, CEO i Miljø Norge.

Forlenger levetiden og reduserer CO2-utslipp

I følge Miljø Norge estimeres det å være over 10 millioner brannslukkere i Norge. Årlig må omtrent en million av disse på service eller erstattes. Ved å gjenbruke brannslukkere i Norge vil det redusere behovet for import og redusere det totale CO2-utslippet kraftig. Det blir mindre transport og mindre uttak av råvarer. Det kreves hele fire kilo stål for å produsere en ny brannslukker i dag.

Miljø Norge utfører service av brannslukkere i samsvar med kravene i Norsk Standard 3910. Prosessen muliggjør at det branntekniske resultatet blir like godt som dagens løsninger. Ved riktig utførelse forlenger man også levetiden til brannslukkeren, samtidig som det medfører mindre CO2-utslipp og miljøgifter ut i naturen.

- Ved å velge en ombrukt brannslukker sparer du samfunnet for 38kg CO2-avtrykk per slukker, forteller Aulie.

Støtte fra Innovasjon Norge

Selskapet har nylig mottatt Miljøteknologi-tilskudd fra Innovasjon Norge. Tilskuddet skal gå til investeringer i produksjonslinjen og å implementere nye arbeidsprosesser i bedriftens lokaler i Lier utenfor Drammen.

- Vi skal gjøre det enkelt for kunden å ta bærekraftige valg når de bytter ut eller handler ny brannslukker. Gjennom tilskuddet fra Innovasjon Norge får vi bygd en produksjonslinje som vil sørge for at andelen gjenbrukte brannslukkere øker betraktelig, avslutter Aulie.

Miljø Norge AS

  • Etablert i 2021
  • Produksjon og kontor i Lier
  • Materialgjenvinner og utvikler sirkulære produkter
  • Har utviklet et gjenvinningssystem, designet og planlagt et mottak
  • Utfører service på brannslukkere iht. NS3910
  • Registrert som godkjent virksomhet iht. NS3910 av RVB – Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Kontaktperson: Nils Aulie, CEO, nwa@miljonorge.no

Mer informasjon: https://miljonorge.no/

Vil dere bli medlem i Avfall Norge?

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter