Velkommen til NLM Miljø

Avfall Norge ønsker NLM Miljø velkommen som nytt medlem

Av: Avfall Norge | Publisert: 31. januar 2020

NLM Miljø AS er et innsamling, logistikk- og eksportselskap etablert 1. november 2017 og er 100 prosent eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM Miljø har som mål å ta miljø- og samfunnsansvar og fremstå som et troverdig og profesjonelt alternativ til eksisterende aktører innenfor virksomhetsområdene innsamling, gjenvinning og eksport av gjenbruksprodukter.

- NLM Miljø vil med sitt medlemskap i Avfall Norge delta aktivt på en arena for læring og samtidig være en bidragsyter inn i arbeidet for å styrke eksisterende innsamlingsmodeller og finne nye løsninger for økt innsamling, gjenbruk og resirkulering av klær og tekstiler i det grønne skiftet mot sirkulær økonomi. Vi skal finne løsninger som samsvarer med eksisterende verdikjeder, samtidig utforske og tilpasse oss nye verdikjeder, sier Bent Udnesseter, daglig leder hos NLM Miljø.

NLM Miljø har idag 370 innsamlingsbokser for klær og tekstiler. Boksene er produsert klimanøytrale og profilert med NLM Gjenbruk som er NLM sin gjenbrukskjede bestående av 35 butikker i Norge og drives av ca. 1800 frivillige. Innsamling via NLM Gjenbruks bokser er en naturlig forlengelse av eksisterende virksomhet og boksene gir mer klær til gjenbrukskjeden.

- Vi ser det som viktig å finne nye innsamlingsplasser og når eksisterende aktører plasserer innsamlingsbokser ved siden av NLM Gjenbruks bokser, da er det utelukkende positivt, for vi tror volumet blir større med økt synlighet og vi tror vi sammen kan løse oppgaven for framtiden i samarbeid med aktørene, forskningsinstitusjoner, tekstilbransjen, næringslivet og kommunene på lag. Alltid med gjenbruk som vår profesjon, men også utnyttelse av restfraksjoner som oppstår. Dialogen med de eksisterende innsamlingsaktørene er verdifullt for NLM Miljø, sier Bent Udnesseter.

- Det er naturlig for NLM Miljø å være en del av et større bransjenettverk og vi så Avfall Norge som den viktigste arenaen, både for å få kunnskap, men også dele kunnskap, videre nettverksbygging og samarbeide på tvers av ulike sektorer. Spesielt om verdikjeden for gjenbruk og eksport av gjenbruksprodukter, slik at innsamlingsløsningene som velges støtter opp om det som allerede fungerer godt i dag og samsvarer med verdikjeden i Europa. Vi ønsker samtidig å være en aktiv bidragsyter inn i fremtidens løsninger. Avfall Norge er vår viktigste arena og NLM Miljø vil være tilstede med stand under Avfall Norges Årskonferanse 2020. Vi sees der, avslutter Bent Udnesseter, daglig leder hos NLM Miljø.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter