Arskonferansen 2024 banner mobile

Vi søker sirkulære suksesser

Etterlysning: Vi er på jakt etter eksempler som bidrar til å gjøre Norge til en mer sirkulær økonomi.

Av: Stine Thorp | Publisert: 8. mai 2023

Avfall Norge skal være en aktiv pådriver for en sirkulærøkonomi der avfalls- og gjenvinningsbransjen spiller en nøkkelrolle, ref. vår nye strategi. Det er derfor viktig for oss å trekke frem gode eksempler på tiltak og forretningsmodeller som beveger oss vekk fra det lineære.

Nå ønsker vi at aktører i gjenvinningsbransjen som på ulike måter bidrar til dette sender oss informasjon om hva og hvordan. Vi ønsker å bruke disse eksemplene når vi jobber næringspolitisk, for å vise helt konkret hvordan bransjen bidrar til omstillingen.

- For mange - og ikke bare politikere - er sirkulærøkonomi noe litt diffust det er vanskelig å få helt tak på hva handler om. Å kunne vise til konkrete eksempler gjør det mye enklere å forstå viktigheten og mulighetene som ligger her, sier Runar Bålsrud, adm. dir. i Avfall Norge.

Eksempler til etterfølgelse

Vi ønsker også å bruke gode sirkulære eksempler i kunnskapsformidling ut mot både egen og andre bransjer, for eksempel under ulike seminarer og webinarer vi arrangerer.

- Å utvikle sirkulære forretningsmodeller er “nybrottsarbeid” for mange virksomheter. Derfor er det nyttig å høre om andres erfaringer. Skal vi få til denne omstillingen trengs det innovasjon og samarbeid. Jeg vil oppfordre medlemmer som har høstet viktig kunnskap om å dele videre, sier Bålsrud.

Har din virksomhet noe å bidra med?

Vi er ute etter konkrete eksempler på forretningsmodeller, tjenester, produkter og teknologi som er satt ut i livet, og på en eller annen måte bidrar til mer sirkularitet, mindre ressursbruk og/eller mindre avfall.

Det kan handle om enkle grep som var raske å implementere, eller tiltak som har krevd omfattende planlegging. Det kan handle om eksempler som har krevd store investeringer, eller eksempler på lavthengende frukt.

FYLL UT SKJEMA OG SEND INN

Relaterte artikler

Se flere nyheter