Arskonferansen 2024 banner mobile

Vil ha deponieringsforbud på avfall som er separat innsamlet for ombruk og gjenvinning

Miljødirektoratet vil endre i regelverket og gjøre det forbudt å deponere gjenstander som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning.

Av: Stine Thorp | Publisert: 1. juli 2022

Forslag til endringer i avfallsforskriften kapittel 9 ble lagt ut på høring tidligere i år. Nå har Miljødirektoratet lest gjennom svarene de fikk, og sendt sine endelige anbefalinger til Klima- og miljødepartementet.

Les Avfall Norges høringssvar her

Endringene i avfallsforskriften kapittel 9 er nødvendige for at Norge skal overholde EUs reviderte deponidirektiv.

Den viktigste endringen er et nytt forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning, i tråd med EUs reviderte deponidirektiv, skriver Miljødirektoratet i en kunngjøring.

Slik er ordlyden til det nye punktet Miljødirektoratet foreslår skal inn i regelverket ut:

§ 9-4.Forbud mot deponering av visse avfallstyper

Følgende avfallstyper er ikke tillatt å deponere:

h) avfall som er separat innsamlet for forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning.
Forbudet omfatter ikke avfall fra den etterfølgende behandlingen av det separat innsamlede avfallet dersom deponering er den miljømessig beste løsningen for dette avfallet.

Se Miljødirektoratets forslag til endringsforskrift vedlagt under.

EU vil ha mer ombruk og gjenvinning

Endringene i EUs deponidirektiv kommer fordi EU har satt seg som mål at innen 2030 skal mengden kommunalt avfall som ikke ombrukes eller gjenvinnes halveres. Samtidig har alle medlemsland forpliktet seg til å ombruke eller gjenvinne 60 prosent av kommunalt avfall innen 2030.

- Her i Norge har myndighetene bestemt at innen 2035 skal 65 prosent av husholdningsavfallet materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk. At det da kommer et forbud mot at det som samles inn til ombruk eller materialgjenvinning ikke skal havne på et deponi er nærmest selvsagt, sier Sara Wilsgaard, medlemsansvarlig i Avfall Norge.

- I løpet av de neste årene må altså alle norske kommuner få opp et system for hvordan de skal løse dette. Vi starter derfor til høsten et eget nettverk for ombruk. Alle som er interessert i å delta her kan kontakte meg.

Relaterte artikler

Se flere nyheter