Matsirkelen - Innovasjon i bioøkonomien

Hvordan vi utnytter våre biologiske ressurser best mulig? Fra jord til bord - og tilbake igjen. Hvordan kan vi sikre maksimal ressursutnyttelse og minimalt med avfall og utslipp i alle ledd?

Beskrivelse
Program

Vi ønsker å møte disse utfordringene gjennom innovasjon og inviterer derfor, i samarbeid med Innovasjon Norge og No Waste!, til innovasjonsworkshop med mulighet for å vinne 100.000 kr. Dette webinaret er en av en serie på fire forberedende webinarer før innvovasjonsworkshopen 12. oktober.

På dette webinaret lanserer vi et nytt begrep, Matsirkelen. Hvert år kastes flere hundretusen tonn mat som kunne vært spist og det er svinn i alle ledd. Hos bonden, i dagligvarebutikkene og hos forbrukerne. Hvordan kan man redusere denne verdilekkasjen og finnes det gode løsninger på å lukke sirkelen? Fra jord til bord - og tilbake igjen.

Eksempler på utfordringer i matsirkelen:

 • Svinn i primærproduksjonen (landbruk og havbruk)
 • Sekundær råvare
 • Gjenvinning av viktige næringsstoffer i primærproduksjonen
 • Redusere bruk av plastemballasje i alle ledd
 • Redusere avfall i distribusjonsledd
 • Redusere matsvinn i private hjem
 • Gjenvinning av matavfall

Trykk på programfanen for mer utfyllende program for webinaret.

Viktige datoer:

 • Webinar- Utfordringer i matsirkelen, 18. september kl. 8.30 – 9.30
  Presentasjon av noen av problemene vi ønsker å se løsninger på. Detaljert gjennomgang av workshopen og mulighet for å stille spørsmål.
 • Webinar- Målemetoder for verditap i matsirkelen, 25. september kl. 8.30-9.30
 • Webinar- Sirkulær bioøkonomi i EU, 02. oktober kl. 8.30-9.30
 • Innovasjonsworkshop på Lillestrøm 12. oktober
  Personer og team jobber videre med å utvikle sin idé sammen med problemeierne. Workshopenen ledes av Hanne Wetland fra Knowit. De tre beste ideene får mulighet for å pitche denne foran en jury, som vil kåre en vinner. Mer informasjon om agenda blir sendt ut til aktørene, men hold av hele dagen den 12. oktober til en fysisk samling.

Fredag 11. september

08.30–09.30


Velkommen og introduksjon- Nancy Strand og Tina Wågønes

Matsirkelen og sirkulær innovasjonsprosess- Hanne Wetland, KnowIt

Eksempel fra en del av verdisirkelen: Plast i biogjødsel- Ivar Sørbye, Greve Biogass

Samarbeid mellom grundere og etablert bransje- Erlend Waaler, Startuplab

Miljøteknologiordningen- Siv Isabel Eide, Innovasjon Norge

Klynge og samarbeidsarena- Tina Wågønes, NoWaste

Veien videre frem til Innovasjonsworkshopen 12/10- Nancy Strand, Avfallsforsk