Arskonferansen 2024 banner mobile

Vi etterlyser innspill til regjeringens arbeid med sirkulærøkonomi

Avfall Norge oppfordrer medlemmer til å sende oss innspill som vi vil videreformidle til klima- og miljøminister Barth Eide og næringsminister Vestre.

Av: Stine Thorp | Publisert: 17. februar 2023

Avfall Norge deltok på regjeringens stormøte om sirkulærøkonomi 3. februar, og la frem noen konkrete forslag på hva regjeringen bør prioritere i sitt arbeid.

Tilbakemeldingen fra klima- og miljøministeren og næringsministeren var at de ønsket flere innspill til hvordan Norge skal få til overgangen til en sirkulærøkonomi.

Avfall Norge tar utfordringen, og ønsker nå å samle innspill fra avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Send oss innspill

Vi ber derfor dere medlemmer om å sende innspill til oss, slik at vi kan sammenfatte dem og oversende til de relevante departementene.

- Vi har fått noen innspill allerede, men ønsker flere. Det er viktig at bransjen bistår med gode forslag regjeringen bør ha i mente når de utarbeider den varslede handlingsplanen for sirkulærøkonomi, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

- Innspillene vil vi også bruke i vårt politiske arbeid for å skape best mulig rammevilkår for våre medlemmer, hvis aktiviteter en sirkulærøkonomi er helt avhengig av.

Innspill kan sendes til Kåre Fostervold (kare@avfallnorge.no) innen 1. mars 2023.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter