Innspill til regjeringens sirkulære satsing

Fredag 3. februar ble det arrangert et stormøte om sirkulærøkonomi hos Klima- og miljødepartementet. Se innspillet Runar Bålsrud kom med på vegne av bransjen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 6. februar 2023

Det var klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre som inviterte til stormøtet.

- Dette er startskuddet for en stor dugnad vi skal gjøre sammen. Vi skal gjennomføre den største omstillingen av norsk økonomi noensinne, sa næringsministeren da han holdt sitt innlegg.

I salen satt bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner.

De som ville av de inviterte kunne på forhånd søke om å få holde et tre minutter langt innspill. Det kom 62 søknader, 16 fikk ja, og Avfall Norge ved Runar Bålsrud var blant dem. Les innspillet lenger ned i saken.

Første del av stormøtet besto av innlegg fra følgende:

  • Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet: "Verktøykassa – myndighetenes virkemidler"
  • Andrea Liverani, lead specialist i Verdensbanken: "Circular economy in a global perspective"
  • Mari Sundli Tveit, adm. dir. i Norges forskningsråd: "Hvordan arbeider Forskningsrådet med sirkulær økonomi?"
  • Håkon Haugli, adm.dir. i Innovasjon Norge: "Hvordan arbeider Innovasjon Norge med sirkulær økonomi?"
  • Jacob Mehus, direktør i Standard Norge: "Standardenes betydning for en sirkulær økonomi"
  • Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i DFØ: "Offentlig innkjøp som driver for omstilling"

De andre som i likhet med Avfall Norge fikk invitasjon til å holde innspill var Norsk senter for sirkulær økonomi, NHO, Miljøstiftelsen Bellona, Virke, Framtiden i våre hender, LO, SINTEF, Norsk Industri, Prosess21, Finansforbundet, Skift, Avfall Norge, Grønn Byggallianse, KS, IKT-Norge og Samfunnsbedriftene.

Se hele møtet i opptak her

Innspill fra Avfall Norge, ved adm. dir. Runar Bålsrud

"Avfall Norge representerer den norske gjenvinningsbransjen bestående av private aktører, kommuner, IKS’er og returselskaper. Her er våre konkrete forslag for en mer sirkulær økonomi:

Først og fremst må man våge å stille krav til produkter og materialer som omsettes i det norske markedet. Det er i stor grad i designfasen og produksjonsfasen man kan påvirke muligheten for ombruk eller materialgjenvinning.

Man må stille krav om at mest mulig av produktene er designet for lang levetid og gjenvinning, og at man har krav til merking på produktene som gjør at forbruker kan ta gode valg som støtter oppunder disse målene.

Det gjøres et stort arbeid i EU på økodesign, men det er ikke nødvendig å vente til dette regelverket blir implementert i Norge.

Man kan velge å bruke den statlige innkjøpsmakten man har gjennom offentlige anskaffelser, til å belønne de som går foran. Vi venter i spenningen på et skal krav, til miljøvekting i offentlige anskaffelser.

Vi mener dette vil stimulere markedet til å satse på økt materialgjenvinning og innblanding av resirkulerte råvarer.

I januar kom det nye utsorteringskrav til næringsliv, husholdninger og offentlig sektor, og det er bra, men det har ikke gått knirkefritt (debatt/økte kostnader).

Nye krav kommer i årene fremover, og da må politikerne bidra til forståelse for hvorfor og hensikten med disse.

Skal man forsvare nye krav og økte kostnader, må man kunne vise til at man oppnår økt materialgjenvinning og økt bruk av resirkulerte råvarer.

Skal man øke bruken av resirkulerte råvarer, må man også stimulere til innovasjon langs hele verdikjeden, og investere i nye anlegg nær avfallskilden, og nær produksjonen av nye produkter.

Det betyr investeringer i nye anlegg, men gjenvinningsanlegg er like velkomne i norske nabolag som vindmøller … Not In My Backyard.

Her trengs det politisk handlekraft, der det politiske ønsket om mer sirkulærøkonomi følges opp med tilrettelagt regelverk for å forsere tidkrevende byggeprosesser for å nå de nasjonale målsettingene.

Uten nye målsettinger, nye krav, ny teknologi og nye tilgjengelige anleggsarealer, kommer vi til å stå her om noen år med nøyaktig det samme problemet som i dag.

Til slutt et spørsmål til Regjeringen:

Kommer det en handlingsplan for sirkulærøkonomi med konkrete og målrettede tiltak for å redusere avfall - og for å sikre økt gjenvinningsindustri og handel basert på resirkulerte ressurser i Norge?"

Kontant svar fra næringsministeren: "JA!"

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter