Avfall Norge lanserer prosjektet “Fra fossil til forbilde”

Prosjektet har som formål å fremheve sirkulære forretningsmodeller, innovasjon og utvikling innenfor bioøkonomien.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 22. juni 2021

Bioøkonomi er en økonomi der fornybare ressurser omdannes til mat, energi, produkter og materialer. Bioøkonomien utgjør et skifte fra bruk av fossile og ikke-fornybare karboner til bærekraftig og fornybar produksjon og foredling.

Norge er rikt på fornybare ressurser, og med vår tilgang på kunnskap, teknologi, kapital og fornybare ressurser i hav, skog og jord, er forutsetningen for bioøkonomien god.

Fra fossil til forbilde er et delprosjekt i satsingsprosjektet Bio2020. Det er et kommunikasjonsprosjekt som målrettet skal informere sentrale beslutningstakere og politikere om innovasjon og utvikling innenfor sirkulær bioøkonomi.

Målet med prosjektet er å skape forståelse og interesse for det store potensialet som en sirkulær bioøkonomi representerer, både for økt verdiskapning og reduserte klimautslipp.

Med Fra fossil til forbilde viser Avfall Norge frem en knippe selskaper som utgjør innovative eksempler på bioøkonom i praksis.

Forretningsmodellene vil deles fortløpende på prosjektets nettside, her.

Vi kaster ikke bort fremtiden!

Kilder: NIBIO, Norsk Landbruk


Kontakt oss

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677

Anna Fagerheim

Rådgiver (i permisjon til august 2023)
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Relaterte artikler

Se flere nyheter