En viktig seier for biogass

Biogass-bransjen har fått et stort gjennombrudd på stortinget med flertall for representantforslaget til Fremskrittspartiet om å fjerne statlige barrierer for økt bruk av biogass. Forslaget ble ferdigbehandlet 18. mai i stortingets Energi- og miljøkomite, med enstemmighet eller flertall for alle forslagene som ble fremmet.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 19. mai 2021

Likestilling med nullutslipp

Avfall Norge er spesielt fornøyd med at biogass nå skal likestilles med nullutslippsalternativene som el og hydrogen. I innstillingen fra komiteen ber Stortinget regjeringen om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen. Begrepsbruken skal gjelde både allerede vedtatte og fremtidige planer.

Skal også gjelde bomstasjoner

Komiteens medlemmer går også inn for å sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022.

Forbedringer av Enovas støtteordninger

Avfall Norge mener det er viktig at Enovas støtteordninger skal bidra til å utløse nye investeringer innen biogass, og er enig med komiteen om at støtteordningene må forenkles både for infrastruktur og kjøretøy.

Fornøyd forslagstiller

Terje Halleland som er en av forslagstillerne, er fornøyd med å fått med seg komiteens flertall for alle forslagene for å redusere de statlige barrierene for biogass “Fantastisk viktig vedtak som fort kan bety før og etter for hele biogassbransjen. Med denne likebehandlingen vil konkurransevilkårene for bransjen styrke seg betraktelig” sier Halleland.


.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter