Arskonferansen 2024 banner mobile

Årskonferansen 2023 - Avfall Norge på bransjedagen

Se hva som skjer i vårt møterom på bransjedagen onsdag 6. september.

Av: Stine Thorp | Publisert: 1. september 2023

Onsdag 6. september er det bransjedag på Årskonferansen Avfall Norge. Denne dagen blir det fullt av aktiviteter i X Meeting Points møtesenter, i tillegg til at den rekordstore utstillingen på 1400 kvm åpner.

Se program for bransjedagen her

Avfall Norge har aktiviteter i et eget rom i møtesenteret, A1, og har følgende arrangementer:

09:00-10:00 Renovasjonsbenchmarking 2024

AVFALL NORGE, MØTEROM A1

RBM24 er et tilbud Avfall Norge har til offentlige renovasjonsforetak som ønsker et bedre grunnlag for læring og forbedring gjennom samarbeid - og rettferdig sammenlikning med andre. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av RBM. Nytt i 2024 er presentasjoner av hvorfor resultatene blir som de blir og hva kan gjøres for å forbedre dem.

Foredragsholdere:

 • Håkon Bratland, Avfall Norge
 • Erland Eggen, Energidata

>>><<<

10:00-11:00 Kickoff for Batterikampanjen

AVFALL NORGE, LOOP, MØTEROM A1

Nesten 80 prosent av brannene på avfalls- og gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier. Vi må med andre ord bli flinkere til å sortere batterier riktig!

LOOP inviterer derfor til kickoff for sin ferske batterikampanje som vi håper så mange som mulig vil ta i bruk. LOOP forteller om prosessen som ligger bak prosjektet, og presenterer filmene og de ulike kampanjeelementene. Materiellet er tilgjengelig i LOOPs verktøykasse, og kampanjeoppstart er 18. september.

Foredragsholdere:

 • Runar Bålsrud, administrerende direktør, Avfall Norge
 • Stine Helgeland, daglig leder, LOOP

>>><<<

11:00-12:00 Den ¤*%#& plasten! Hva gjør vi? Må sentralsortering til?

AVFALL NORGE, MØTEROM A1

Kommunene vil få en stor utfordring med å sortere ut nok plast. Maskinell sortering fra restavfall kan være løsningen. Holder det med mange enkle sorteringsanlegg, eller må vi ha noen få avanserte storskala-anlegg?

Foredragsholdere:

 • Karl Johan Ingvaldsen, Plastretur: Hva bygger Plastretur, hvilken kvalitet trenger vi inn?
 • Tom Roger Fossum, ROAF og Rudolf Meissner, IVAR: Hvorfor satse på stort ettersorteringsanlegg?
 • Ralf Schopwinkel, Polynate: Tanker om enkle sorteringsannleg
 • Frode Erlandsen, RiR: Vår erfaring med et enkelt sorteringsanlegg

>>><<<

13:00-14:00 Lansering: Avfall Norges nye statistikkplattform

AVFALL NORGE, MEPEX, MØTEROM A1

Avfall Norge og Mepex har utviklet en ny plattform for å samle og presentere statistikk knyttet til den sirkulære økonomien og vår utvikling mot denne. Formålet er å vise hvordan vi ligger an i omstillingen og bidra til diskusjonen om hvordan vi kan komme dit vi skal raskere.

Foredragsholdere:

 • Frode Syversen, Mepex
 • Håkon Bratland, Avfall Norge

14:00-15:00 Felles digital identifisering i avfallsbransjen - DIGID

Mange i avfallsbransjen har sett behovet for en felles tilnærming og standard for adgangskontroll og kundeidentifisering. Dette vil komme både kommunale og private avfallsselskaper til gode, og gi leverandørene et bedre utgangspunkt for å levere effektive løsninger. Fieldata har tatt et initiativ og flere kommunale avfallsselskaper og leverandører har engasjert seg for å konkretisere behovene. Nå inviteres til et åpent møte for å presentere et felles bransjeprosjekt - DIGID - for å ta dette initiativet videre.

Foredragsholdere:

 • Jan Olav Wåde, Fieldata AS
 • Håkon Bratland og Nancy Strand, Avfall Norge

>>><<<

Felles digital identifisering i avfallsbransjen - DIGID

AVFALL NORGE, FIELDATA, NAMDAL RESSURS, MØTEROM A1

Mange i avfallsbransjen har sett behovet for en felles tilnærming og standard for adgangskontroll og kundeidentifisering. Dette vil komme både kommunale og private avfallsselskaper til gode, og gi leverandørene et bedre utgangspunkt for å levere effektive løsninger. Fieldata har tatt et initiativ og flere kommunale avfallsselskaper og leverandører har engasjert seg for å konkretisere behovene. Nå inviteres til et åpent møte for å presentere et felles bransjeprosjekt - DIGID - for å ta dette initiativet videre.

Foredragsholdere:

 • Jan Olav Wåde, Fieldata AS
 • Håkon Bratland og Nancy Strand, Avfall Norge

Relaterte artikler

Se flere nyheter