Gratis utdanningstilbud for bransjen fra i høst

Se videreutdanningstilbudet ansatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen kan benytte seg av.

Av: Stine Thorp | Publisert: 28. august 2023

NFFA tilbyr i samarbeid med Fagskolen Vestfold og Telemark flere gratis videreutdanninger rettet mot ansatte i bransjen som håndterer farlig avfall.

Kursene foregår på nett, og er finansiert gjennom regjeringens bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

- Dette viser at regjeringen anerkjenner den viktige rollen vår bransje har. Med disse kursene kan ansatte få dokumentert, formalisert og offentlig finansiert videreutdanning. Jeg håper våre medlemmer ser verdien i dette og melder sine ansatte på, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

De fire kursene har oppstart i høst, og gir fra 5 til 10 studiepoeng. Kompetansen deltakerne får, vil være med på å skape en ny, standardisert og felles kompetanseplattform i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Ifølge NFFA underbygger og dokumenterer kursene tilstrekkelig kompetanse slik dette kravet er formulert i forskrift og tillatelser.

Dette er kursene som tilbys ved Fagskolen Vestfold og Telemark:

Relaterte artikler

Se flere nyheter