Arskonferansen 2024 banner mobile

CLOCC lanserer i India

Starter første prosjekt for utvikling av system for avfallshåndtering i delstat med 72 millioner innbyggere.

Av: Stine Thorp | Publisert: 21. november 2022

Siden 2019 har CLOCC jobbet for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å få på plass skikkelig avfallshåndtering. Resultatene fra de to pågående prosjektene i Indonesia er gode, og har vakt oppsikt internasjonalt. Interessen for CLOCCs arbeid er stor i land som per i dag ikke har velfungerende avfallshåndtering.

Nå starter CLOCC et samarbeid med myndighetene i delstaten Tamil Nadu i det sørlige India. Den folkerike staten med omtrent 72 millioner innbyggere har en lang kystlinje, og et betydelig problem med marin forsøpling.

I første omgang arrangerer CLOCC et informasjonsmøte der myndigheter i ulike byer skal delta. Deretter inviteres de til å melde sin interesse for å bli med i CLOCC’s program, som består av tre deler:

  1. kapasitetsbygging
  2. utvikling av avfallsplaner
  3. implementering av avfallsplaner

CLOCC planlegger å jobbe med ett til to områder i Tamil Nadu, og kan til sammen nå mellom 1,5-2 millioner mennesker. Målet er å skape en prosess for å utvikle et effektivt og bærekraftig avfallssystem som lett kan overføres til andre områder i India.

- Grunntanken bak vårt konsept er at regionene eller byene selv skal bidra aktivt til å få fungerende avfallssystem på plass. Vi skal ikke komme inn og fikse det for dem. Da vil vi ikke få virkningen vi ønsker, som er at de selv styrke egen kompetanse og lokalt eierskap til utfordringene, slik at de kan videreutvikle og bygge opp lignende systemer i andre deler av landet, sier Sigve Ånderå, programdirektør i CLOCC.

Prosjektet skal implementeres i tett samarbeid med Hand in Hand India og Hand in Hand Sweden, som fokuserer på sysselsetting for å redusere fattigdom. Avfallshåndtering er et av områdene Hand in Hand jobber med. Målet er å redusere mengden avfall som ender på uformelle deponier.

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC er i gang med samarbeidsprosjekt i to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • Høsten 2022 starter et samarbeidsprosjekt med Hand in Hand India og Hand in Hand Sweden i delstaten Tamil Nadu.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.


MER INFO: Cloccglobal.org

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Senior advisor
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter