Driftige og detaljorienterte på deponitreff

Et førtitalls “deponifolk” deltok på Avfall Norges første driftsseminar deponi. - Det er både nyttig og viktig at fagfolk møtes og deler erfaringer, sier Nancy Strand i Avfall Norge.

Av: Stine Thorp | Publisert: 29. august 2022

42 fagfolk fra deponier over hele landet møttes da Avfall Norge, ROAF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, Eby, arrangerte driftsforum for deponi for aller første gang 24 og 25. august.

- Svært mange ga uttrykk for at de var glade for å kunne treffes og diskutere med kollegaer som er opptatt av akkurat de samme detaljene, sier Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge.

Sigevannsrensing, håndtering av overvann og oppsamling av gass var blant temaene som gikk igjen både i presentasjoner og i uformell prat mellom deltakerne. Et annet gjennomgangstema var tillatelsene og dialogen med statsforvalterne i de ulike fylkene.

I tillegg til Eby og ROAF presenterte også ØRAS, Innherred Renovasjon, Perpetuum og Haugaland Interkommunale miljøverk noen av sine erfaringer.

Fremtidens kompetansebehov var også på agendaen. En gruppe fra Lindum, IR, Stena recycling og HIM har jobbet frem et forslag til videregående kurs både innen planlegging, drift og avslutning av deponier, samt basiskarakterisering og mottakskontroll. Dette forslaget ble luftet på driftsforumet, og det kom mange gode innspill som gruppen kan ta med videre. Det legges opp til gjennomføring av pilotkurs/testkurs på nyåret 2023. Flere uttrykte at deponienes rolle er i endring, og mange ser behovet for påfyll av kompetanse.

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på arrangementet, og forstår at det er et ønske om at det arrangeres driftsforum årlig. Det er hyggelig at deltakerne føler at utbyttet er stort, sier Strand.


Flere kursmuligheter i høst

Også senere i høst arrangeres kurs rettet mot deponiaktører:

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter