Arskonferansen 2024 banner mobile

Gresset er ikke grønnere på den andre siden

REdu-studenter besøkte det nedlagte avfallsdeponiet på Rommen i Oslo.

Av: Avfall Norge | Publisert: 27. juni 2022

Denne artikkelen er skrevet av REdu-intern og kommunikasjonskoordinator Fride Sanna

Fire av årets 13 REdu-studenter som har sommerjobb hos Avfall Norge har fått i oppgave å kartlegge deponier rundt omkring i Norge, og utforske hvordan ulike problemavfall blir håndtert.

På sommerprogammet deres sto et besøk til det nedlagte avfallsdeponiet på Rommen i Oslo kommune.

Omvisningen ble ledet av overingeniør i Oslo EBY Ingvill Gjellesvik Sande. Deponi-gruppa fikk se nærmere på det nedlagte avfallsdeponiet som nå fungerer som et fritidsområde for beboerne i nærheten.

- Med tanke på at det var vår første befaring på deponi var det spennende å se i praksis hvordan et avsluttet deponi kan se ut. Å vite at dette parkområdet har fungert som et deponi er vanskelig å se, da det i mine øyne ser ut som et hvilket som helst annet grøntområde, forteller REdu-intern Oda-Konstanse Fagernes.

FRA DEPONI TIL FRIOMRÅDE
FRA DEPONI TIL FRIOMRÅDE: Lars Bjørneby og Ingvill Gjellesvik Sande viste REdu-studentene rundt på Rommensletta, som åpnet for allmenheten i 2018. Foto: Fride Sanna


Studentene fikk også se hvordan utslipp av metangass fra avfallet fortsatt påvirker det gamle deponiet.

- Jeg synes det var interessant å få se disse setningsskadene, og tenke på at man faktisk går oppå gammelt avfall og at man ikke aner hva som ligger under der. Og ja, at avfall kan medføre så store skader. Det er veldig fascinerende. Ingvill var veldig kunnskapsrik, og det var mye gøy og interessant å lære om, sier Marie Husby Valland.

Mona Hassel er enig og tilføyer:

- For eksempel var det satt opp en avsperring rundt et område hvor det var målt lekkasje av brannfarlig gass. Dette er noe jeg ikke har bitt meg merke ved når jeg har gått forbi slike tidligere. Det er veldig lett å gå forbi uten å tenke over hvorfor slike sperringer er satt opp. Det var veldig kult å bli gjort klar over hvorfor disse blir satt opp, og skjønne viktigheten av det. Særlig på et friområde som dette, som så mange mennesker bruker.

Arbeidet med å holde det nedlagte deponiet vedlike er viktig for å sikre at området er trygt for besøkende. Studentene fikk gjennomgang av Ingvill og kollega om ulike rutiner de har på Rommen. Arbeidet som gjøres imponerte Mathias Lorentsen.

- Jeg synes det var spennende å høre på hvordan de ansatte prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, hvilke problemer de har og hvordan de prøver å løse dem. For eksempel ved å prøve å rette ut baseballbanen, sier Lorentsen.

AVSPERRET
AVSPERRET: Et område der det siver ut brannfarlig gass er sperret av. Foto: Fride Sanna

Dette er REdu

> REdu ble startet i 2015 av Avfall Norge med et mål om å øke kompetansen innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen.

> Hovedformålet er å få flinke studenter inn i bransjen ved å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, satse på innovasjon og forskning, samt få frem bedriftene som driver med avfall og gjenvinning.

> Som REdu-partner er virksomheten med på å øke interessen til avfalls- og gjenvinningsbransjen ved å synliggjøre bransjens muligheter. REdu-partnere får også mulighet til å tilknytte deg REdu-studenter med ulike fagbakgrunner, for eksempel i forbindelse med sommerjobber, prosjektarbeid eller eller masteroppgaver.

Kontakt oss

Heidi Hopstock

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852

Relaterte artikler

Se flere nyheter