- En massiv milepæl for CLOCC og Avfall Norge

I februar 2024 overleverte CLOCC den første masterplan for avfallshåndtering til et av sine prosjektområder, regionen Banyuwangi i Indonesia.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 14. februar 2024

CLOCC er Avfall Norges bistandsprogram, som jobber med å hjelpe områder som sliter med marin forsøpling å få på plass skikkelig avfallshåndtering på land. CLOCC er helfinansiert av NORAD. Banyuwangi er ett av foreløpig tre prosjektområder CLOCC samarbeider med, og det første som nå har fått en spesialutviklet masterplan for avfallshåndtering.

-Det er en massiv milepæl for CLOCC og Avfall Norge å overlevere planen vi har jobbet med de siste årene til indonesiske myndigheter, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

Han fikk oppdraget å overlevere planen til indonesiske myndigheter under et arrangement i Jakarta, Indonesia.

CLOCC-programmet har samme med Indonesia Solid Waste Association (InSWA) jobbet med lokale myndigheter i Banyuwangi, en region med omtrent 1,7 millioner innbyggere, for å utarbeide en omfattende og sirkulær avfallsplan.

Runar Bålsrud overleverte planen til Banyuwangis Regent, den øverste valgte politiske lederen, Ibu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. I tillegg var ministeren for planlegging og byråkrati tilstede.

20-årsplan for null forsøpling

Planen, som går over 20 år, skal bistå Banyuwangi med å nå sitt mål om å bli en “ren turistdestinasjon i verdensklasse uten forsøpling, og med effektiv og bærekraftig avfallshåndtering" innen 2040. Planen skal være et veikart for å nå Banyuwangis avfallsmål, som innebærer å redusere forsøpling i naturen til null innen 2040, og øke avfallssortering og håndtering til 60 prosent i 2046.

CLOCCs undersøkelser fant i 2020 at 78 prosent av avfallet i Banyuwangi ender opp i naturen, eller brennes åpent. Kun 22 prosent av de 852 tonnene som daglig genereres i Banyuwangi håndteres. Bare 15 prosent håndteres av kommunen, og dette ender opp på et ukontrollert deponi. Fem prosent resirkuleres av den uformelle avfallssektoren, såkalte “waste pickers”.

Satser på lokal håndtering

Planen innebærer blant annet en desentralisert modell, hvor avfallsbehandling skal foregå så lokalt som mulig. Den inkluderer en oppgradering av eksisterende avfallsfasiliteter i landsbyer og kjøretøy for innsamling. Hjemmebehandling av organisk avfall, som kompostering, skal være en mulighet for husholdninger som ønsker det. Hver landsby skal ha tilgang til innsamling og avfallsbehandling, som en del av myndighetenes ansvar. Avfallsfraksjoner skal kildesorteres i husholdningene.

Av infrastruktur, inneholder planen blant annet to store miljøparker på distriktsnivå, syv middels store avfallsanlegg på kommunenivå, og 54 mindre avfallsanlegg på landsbynivå. I tillegg skal kommunen ha et sanitært deponi for sluttbehandling.

PÅ PLASS I INDONESIA
PÅ PLASS I INDONESIA: Runar Bålsrud reiste i februar 2024 for første gang til Banyuwangi, Indonesia, for å se arbeidet CLOCC og lokale partnere gjør i regionen, og for å overrekket masterplanen for avfallshåndtering til lokale mydigheter.

Kontakt oss

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter