Arskonferansen 2024 banner mobile

Stor interesse for EU-webinar

Vår nye webinarserie informerer om EU-prosesser av betydning for bransjen. Se opptak fra første webinar om batteriforordningen her.

Av: Stine Thorp | Publisert: 25. september 2023

Torsdag 21. september var det "premiere" for Avfall Norges nye webinarserie som omhandler EU-prosesser og -lovgivning som påvirker gjenvinningsbransjen.

Første tema var den nylig vedtatte batteriforordningen. Innleggsholdere var Ole Thomas Thommesen, seniorrådgiver i Miljødirekoratet, og Morten Onsrud, fagsjef batterier i returselskapet Norsirk.

- Planen er å kjøre månedlige EU-webinarer som tar opp ulike temaer, sier Marie Hesselberg, som er vår rådgiver med EU som hovedområde.

- Vi ser det som en viktig oppgave å følge med på det som skjer i EU på vegne av medlemmene, og ikke minst informere videre hva som pågår i Brüssel. I årene fremover vil det som de fleste vet komme nye lovverk som i stor grad vil påvirke den norske gjenvinningsbransjen, sier Hesselberg.

Etter planen vil det lages en egen seksjon for EU-stoff på Avfall Norges nettside, slik at det blir enkelt for medlemmene å holde seg oppdatert på alt EU-relatert.

God interesse for EU-stoff

Rundt 90 deltakere fulgte det første EU-webinaret direkte.

- Det vitner om at det er interesse for denne type webinarer. Hvem de ulike webinarene treffer vil selvsagt variere utfra hva som er tema.

- Alle webinarene tas forøvrig opp, slik at de som ikke har anledning til å følge det direkte kan se det i ettertid. Foreløpig er webinarene gratis, og opptakene tilgjengelige for alle, også ikke-medlemmer, sier Hesselberg.

Se webinaret om batteriforordningen her:

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Relaterte artikler

Se flere nyheter