EU vil bruk og kast-produksjonen til livs

Skal gjøre bærekraftige produkter til normen, og redusere avfallsmengdene betraktelig.

Av: Stine Thorp | Publisert: 30. mars 2022

Som en del av EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi presenterte EU-kommisjonen 30. mars en pakke med lovforslag som vil gjøre så godt som alle fysiske produkter i EU-markedet mer miljøvennlige, sirkulære og energieffektive gjennom hele livssyklusen.

Hovedambisjonen er å gjøre bærekraftige og miljøvennlige produkter normen i EU, styrke sirkulære forretningsmodeller og gjøre det enklere for forbrukere å ta bærekraftige valg. Kommisjonen ønsker også å gjøre EU mindre avhengig av import.

Kommisjonen vil lage et regelverk for økodesign av bærekraftige produkter, med vekt på produktdesign, som bestemmer opptil 80 prosent av et produkts miljøavtrykk gjennom dets livssyklus. Det skal stilles krav om at produkter må være holdbare, lette å reparere, vedlikeholde og oppgradere, lette å gjenbruke og gjenvinne, og energi- og ressurseffektive.

Vil innføre produktpass

Alle produkter som omfattes av regelverket skal ha digitale produktpass, Digital Product Passports, som gjør det enklere å reparere eller gjenvinne produktene, og gjør det mulig å spore miljøbelastende bestanddeler gjennom hele forsyningskjeden. En merkeordning kan også bli introdusert. Pakken inkluderer også nye regler som skal forhindre grønnvasking, og gjøre det enklere for forbrukere å velge bærekraftig.

Forslaget inneholder også tiltak for å stoppe destruksjon av usolgte forbruksvarer, og øke grønne offentlige anskaffelser.


"Det er på tide å sette en stopper for bruk og kast-modellen som er så skadelig for vår planet, helse og økonomi." Frans Timmermans, visepresident og klimaansvarlig for EUs Green Deal

Vil endre klesindustrien

Kommisjonen presenterte en ny tekstilstrategi som skal gi tekstiler lengre levetid og gjøre dem mer gjenvinnbare. Strategien ser også på utfordringer som fast fashion*, tekstilavfall og destruksjon av usolgte klær.

EU-kommisjonen vil gi klesprodusenter ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet, også når de ender som avfall. Slik skapes et sirkulært økosystem for tekstiler der vi vil se innovativ fiber-til-fiber gjenvinning, mens mengden tekstiler som forbrennes eller havner i deponier blir redusert til et minimum, mener kommisjonen.

Dette innebærer krav om økodesign, deriblant minimumskrav til hvor mye resirkulert materiale tekstiler skal bestå av, tydeligere forbrukerinformasjon og en obligatorisk utvidet produsentansvarsordning.

Kommisjonen varsler også at det vil komme tiltak for håndtering av utslipp av mikroplast fra tekstiler, kontroll av såkalte “green claims”, og tiltak for å styrke sirkulære forretningsmodeller, inkludert ombruks- og reparasjonstjenester.

For å takle utfordringen med fast fashion, blir klesprodusenter bedt om å redusere antall kolleksjoner og gjøre grep for å minimere sine klima- og miljøavtrykk. Det oppfordres også til at medlemsland gir skattelette til ombruks- og reparasjonsbransjen.

Vil minske miljøavtrykket i byggebransjen

Kommisjonen ønsker å styrke EUs interne marked for byggevarer, og vil at regelverket som regulerer menneskeskapte miljøer, dvs. bygg, infrastruktur osv., sikrer at klima- og bærekraftsmål nås.

Det skal lages et harmonisert rammeverk som evaluerer og kommuniserer byggevarers klima- og miljøavtrykk. Nye krav vil sikre at byggevarer blir mer holdbare, og enklere å reparere, ombruke og gjenvinne.

Mer innovasjon og flere arbeidsplasser

EU-kommisjonen mener endringene vil skape innovasjon og arbeidsplasser, spesielt innenfor reparasjon og vedlikehold, redesign og gjenvinning.

- Det er på tide å sette en stopper for bruk og kast-modellen som er så skadelig for vår planet, helse og økonomi, sa Frans Timmermans, visepresident og klimaansvarlig for EUs Green Deal, i EU-kommisjonens pressemelding.

- Dagens forslag skal sørge for at bare de mest bærekraftige produktene selges i Europa. Slik kan forbrukere spare energi, reparere og ikke erstatte ødelagte produkter, og gjøre bærekraftige valg når de kjøper nye. Dermed gjenoppretter vi balansen i vårt forhold til naturen, og reduserer sårbarheten i forhold til forstyrrelser i de globale forsyningskjedene.

Neste steg i prosessen er at EU-kommisjonen, i samarbeid med alle berørte aktører, utvikler kravlister for hvert produkt eller gruppe av produkter.

*masseproduksjon av billige klær i dårlig kvalitet som ikke er ment å vare


Relaterte artikler

Se flere nyheter