Sett krav om bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser

Offentlige innkjøp kan gi et større marked om det stilles krav om at produkter som inngår i anskaffelser skal være laget av resirkulert plast.

Av: Stine Thorp | Publisert: 22. mars 2022 | Fagområde: Materialgjenvinning

Prosjektet «Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser», initiert av Grønt Punkt Norge, har sett på hvilken effekt det kan få at det ved offentlige anskaffelser settes krav om bruk av resirkulerte råvarer.

Prosjektet har bidratt i åtte offentlige anskaffelser hvor det er satt opp krav og kriterier til bruk av resirkulerte råvarer. Et estimat for 7 av anskaffelsene* viser at dette kan bidra til bruk av rundt 1170 tonn resirkulert plast.

- Det er et stort potensiale her, og vi håper med dette prosjektet å sette bruk av resirkulert plast på agendaen hos alle som jobber med offentlige anskaffelser, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

* I det åttende prosjektet er ikke materialbruken ferdig kartlagt.

Må finne gode løsninger sammen

- Mange offentlige innkjøpere synes det er utfordrende å sette krav og finne de rette kriteriene for å øke bruken av resirkulert råvare. Andre trenger å vite mer om hvilke produkter som finnes i resirkulert materiale, og spesielt når det gjelder resirkulert plast, sier prosjektleder Kathrine Kirkevaag i Mepex Consult, som har ledet prosjektet på vegne av samarbeidspartnerne.

- Mange av markedene er fortsatt umodne, så det å oppnå god dialog og kommunikasjon mellom innkjøpere og de som leverer produkter i resirkulert plast er vesentlig for resultatet. Sammen kan partene komme frem til gode løsninger både når det gjelder produktutvalg og utarbeidelse av konkurransen​, understreker Kirkevaag, som sammen med Sølvi R. Haugedal og Anne Christine Meaas i Mepex Consult har jobbet med de åtte anskaffelsene.

Slik markedsdialog er gjennomført i flere av innkjøpene prosjektet har deltatt i, blant annet innkjøp av avfallssekker til oppsamling av kildesortert plastemballasje.

- Hadde halvparten av Norges befolkning fått utdelt plastsekker i 100 prosent resirkulert plast, kunne dette alene bidratt til bruk av 2500 tonn resirkulert plast i året, eller 10 000 tonn i løpet av en kontraktsperiode på fire år, sier Kirkevaag.

Fakta om prosjektet

  • Initiativ for å få flere offentlige innkjøpere til å kjøpe inn resirkulert plast.
  • Et samarbeid mellom Grønt Punkt Norge (initiativtaker), Samfunnsbedriftene, Stiftelsen Miljømerking, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Avfall Norge.
  • Finansiert av Handelens Miljøfond, som har som ambisjon å oppnå 50 prosent materialgjenvinning av all plast i Norge innen 2025.
  • Mepex Consult har ledet arbeidet med Kathrine Kirkevaag som prosjektleder og Sølvi R. Haugedal og Anne Christine Meaas som prosjektmedarbeidere.

Trenger et 140 000 tonn stort marked

En rapport utarbeidet for Handelens Miljøfond viser at skal vi nå målet om 50 prosent materialgjenvinning av all plast i Norge innen 2025, må vi finne et marked for 140 000 tonn plast per år. Store statlige aktører innen samferdsel og bygg- og anleggsbransjen kan bidra med en stor andel av dette ved å erstatte jomfruelig plast med resirkulert råvare.

Et eksempel er jernbanenettet. Hadde det vært et krav at kabelkanaler skulle være i 100 prosent resirkulert plast, ville en strekning på 100 km utgjort 1 625 tonn resirkulert plast. Skulle det gjelde hele Norges jernbanenett ville det vært snakk om 68 250 tonn.

- Tilsvarende ville det å bygge tunneler med en membran med inntil 20 prosent resirkulert plast i et midtsjikt, og tilbehør som avstandshjul og armeringsstoler i 100 prosent resirkulert plast, gitt et forbruk på 7,7 tonn resirkulert plast per km tunnel, sier Kirkevaag.

Eksemplene viser at potensialet er stort for å øke andelen resirkulert plast gjennom strategiske innkjøp. Dette vil bedre markedene for resirkulerte råvarer og bidra til at teknologien for gjenvinning av råvarene utvikles videre.

– Dette viser en tydelig vei til sirkulære verdikjeder for plast. Eksemplene viser potensialet for å øke andelen resirkulert plast ved å sette krav i innkjøpsprosessen, og det bør inspirere både offentlige og private aktører. De kan gjøre mye for å bidra til å sette fart på sirkulærøkonomien, sier Lars Brede Johansen, konstituert fagsjef i Handelens Miljøfond.

Nyttig casesamling

Prosjektet utarbeidet en casesamling som sammenfatter innkjøpene som er gjort i prosjektet og resultatene av disse. I tillegg har prosjektet utarbeidet en produktpresentasjon som viser plastprodukter som har innhold av resirkulert plast og hvilke leverandører som kan levere produktene.

- Ved å dele eksempler på hvordan slike anskaffelser kan gjennomføres, håper vi flere både offentlige og private aktører vil etterspørre produkter i resirkulert plast, sier Kirkevaag.

SE CASESAMLINGEN HER

SE PRODUKT - OG LEVERANDØRPRESENTASJONEN HER

Private innkjøpere må også med

Prosjektets fokus har vært offentlige innkjøpere, men erfaringene kan overføres til store private innkjøpere. Disse har for øvrig enda større muligheter til å fremme gode sirkulære kjøp da de står fritt til å velge leverandører i markedet.

Styringsgruppen for prosjektet:

  • Grønt Punkt Norge: Jaana Røine og Gunnar Moen
  • Avfall Norge: Mona Sæther og Cecilie Lind
  • Miljømerking Norge: Tormod Lien
  • Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ann-Kristin Ytreberg
  • Samfunnsbedriftene: Daniel Lindvåg og Bård Jørgensen
  • Mepex: Frode Syversen

Relaterte artikler

Se flere nyheter