Arskonferansen 2024 banner mobile

Vil du holde innlegg på Avfall Norges Årskonferanse?

Nå har du sjansen til å melde deg som foredragsholder på årets jubileumskonferanse.

Av: Stine Thorp | Publisert: 18. mars 2022

6.-8. september arrangeres Avfall Norges årskonferanse på Hellerudsletta. Her samles hele den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling, nettverking og utstilling på tvers av verdikjeder, bransjer og geografi.

Mer om Årskonferansen finner du her

Årets konferanse har fått navnet “Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer”. En viktig del av konferansen er foredragene. Kanskje er det du som skal stå på scenen i år?

Vi inviterer nå fagfolk både i og utenfor bransjen til å melde seg som foredragsholdere. Årets konferanse vil legge vekt på FNs bærekraftsmål og vi kobler derfor fagbolkene til seks av bærekraftsmålene. Vi ønsker oss spennende, engasjerende, nyttige og gjerne overraskende innlegg som sier noe om hvordan bransjen kan bidra til at vi nå disse målene innen 2030.

Har du og din bedrift kunnskap eller ideer å dele?

Årets hovedtema er delt inn i flere bolker. Vi søker nå foredragsholdere som kan snakke om følgende tema:

1. BATMAN* vs. reality - EE-avfall og batterier

(Bærekraftsmål 11)

Verden skal elektrifiseres og fremtidens batterier skal produseres i Norge, Norden og EU - med resirkulerte råvarer. Dermed må vi ta vare på hvert gram av de verdifulle råstoffene. Hvor ligger utfordringene? Hvilke mulige løsninger finnes?

Stikkord: Kritiske råvarer, urban mining, brann, elektrifisering, batterier

*BATMAN (Lithium ion BATteries – Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams)

2. Sirkulær bioøkonomi i en verden i endring

(Bærekraftsmål 14 og 15)

Den sirkulære bioøkonomien er lekk. Store mengder bioavfall fra husholdninger, landbruk, havbruk og industri havner utenfor kretsløpet. Dermed går vi glipp av viktige ressurser og verdiskaping. Hvordan kan bransjen tette denne lekkasjen? Vi vil høre ulike aktørers egne erfaringer og ideer til gode løsninger!

Stikkord: Matavfall, hage/park-avfall, havbruk, kompost, biogass, biokull,

3. Grønnere, smartere, fortere - Infrastruktur og logistikk

(Bærekraftsmål 9)

Alle vil kjøre grønt, men det mangler infrastruktur for el, hydrogen og biogass. Det er også mye å hente på digitalisering av logistikken, men ikke så lett å vite hvor man skal starte og hvem som kan hjelpe. Hvordan kan vi løse problemene rundt infrastruktur for grønn transport? Har din bedrift funnet noen gode måter å gjøre transporten og logistikken grønnere og mer effektiv?

Stikkord: Biogass, elektrifisering, hydrogen, digitalisering, logistikk, transportoptimalisering, ruteplanlegging, kompetanse

4. Løp og kjøp! Produsentenes rolle

(Bærekraftsmål 12 og 17)

Ingen kan bli sirkulære alene. For at råvarer og produkter skal få lengre og flere liv må produsentene tenke nytt om hvordan de designer, utvikler og produserer.

Hvilke hindringer møter de på veien mot å bli mer sirkulære? Hvordan kan vi som bransje bidra til å løse disse? Og hvem skal drive utviklingen fremover: produsentene, forbrukerne eller regelverket? Går det an å tjene mer på å selge mindre?

Stikkord: innblanding av resirkulerte råvarer, ombruk, forbruk, forbrukermakt, ny nasjonal merkeordning, sertifisering

Send inn ditt bidrag

Har du lyst til å snakke om et av disse temaene under Årskonferansen? Vi oppfordrer alle som kunne tenke seg å holde et innlegg til å sende inn et kort sammendrag.

Frist: 22. april kl. 12.00

Du kan sende inn forslag til innlegg på flere temaer om du ønsker det.

Kriterier

Innlegget skal:

  • passe til temaet “Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer”
  • formidle ny kunnskap/forskning/erfaring/teknologi
  • belyse helt konkrete løsninger/erfaringer
  • kunne kobles til en av fagbolkene
  • ha en varighet på ca. 10 minutter


Etter utgått frist vil programkomiteen velge ut innleggene til hvert av temaene. Alle vil få en tilbakemelding i løpet av mai.

Programkomiteen består av:


Marie Hesselberg, Avfall Norge
Bim Cornelia Kase, Norsk Gjenvinning
Rolf Ovesen, Namdal Ressurs
Ylva Eline Erbach, Norsk Metallgjenvinning
André Christensen, Hålogaland Ressursselskap
Geir Lønning, IRS Miljø IKS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt fra Avfall Norge om det som beveger seg i bransjen

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Relaterte artikler

Se flere nyheter