Forbrenningsavgift, karbonfangst eller råvareavgift

Forslagene om tiltak for å oppnå reduksjon i klimagassutslippene fra avfallsforbrenning er mange, og uenigheten om hva som vil virke er store.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 18. oktober 2021

Avgift

Den avgåtte regjeringen valgte i sitt siste budsjett å ta omkamp om avgift på avfallsforbrenning, og fremmet avgiften som ble avvist av Stortinget i behandlingen av Klimaplan 2021-2030. Innspill fra bransjen om at en avgift ikke vil ha den ønskede effekten, ble gitt under høringen og igjen ved behandlingen av klimaplanen i april. Argumentasjonen underbygges nå av Skatteverket i Sverige som har evaluert den tilsvarende skatten på avfallsforbrenning i Sverige. Om avgiften innføres eller ikke avgjøres av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Karbonfangst

Den nye regjeringen underbygger i Hurdalserklæringen behovet for en mer sirkulær økonomi, og vil fortsette arbeidet med å sikre finansiering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget til Fortum i Oslo. De vil samtidig legge til rette for CO2-fangst og -lagring på alle større forbrenningsanlegg på sikt, og utnytting av CO2 i industriell produksjon gjennom CCUS. Bransjen har også en rekke pågående prosjekter for å utrede om karbonfangst kan være en løsning også for mellomstore og mindre anlegg. Arbeidet med disse prosjektene vil bli presentert på Avfalls Norges energigjenvinningsseminar førstkommende torsdag.

Råvareavgift

Alle som jobber med sirkulærøkonomi vet at jo tidligere i verdikjeden man setter inn tiltak, jo mer sannsynlig er det at man kan gjenbruke eller resirkulere et produkt. Samtidig må det være etterspørsel etter resirkulerte råvarer for å få til et fungerende marked. Det ser ut til at regjeringen har fått med seg dette budskapet, da regjeringen vil lage en ny og forbedret plan for sirkulærøkonomi, bruke offentlige innkjøp og innblandingskrav samtidig som de vil vurdere avgift på fossil plast, krav til sporing av plast og gjenvinning av halvparten av plastemballasjen i Norge. Vi i Avfall Norge vil følge alle disse initiativene fra regjeringen nøye.

Debatten om hva som vil være best for miljø- og klima, samt støtte oppunder en mer sirkulær økonomi vil fortsette, og Avfall Norge vil være en aktiv og konstruktiv bidragsyter i det arbeidet som foregår i bransjen og det politiske miljøet.

Avfall Norge tar opp temaene på sitt Energigjenvinningseminar 2021, som går av stabelen 21. oktober. Delta gjerne med dine tanker og innspill, det er fortsatt ledige plasser.


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter