Forslag om PFAS-forbud: - Et steg i riktig retning

Norge og fire andre land foreslår forbud mot PFASer i EU og EØS. - Strengere produktkrav er helt nødvendig for å skape en sirkulær økonomi, sier Runar Bålsrud, adm. dir. i Avfall Norge.

Av: Stine Thorp | Publisert: 7. februar 2023

7. februar lanserte Norge, Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark et forslag om å forby pre- og polyfluorerte stoffer, som regnes blant de verste miljøgiftene, men brukes i en rekke produkter, deriblant tekstiler, matemballasje, stekepanner, kosmetikk og kjøleskap, for å nevne noen.

- Dette er et steg i riktig retning. EU har, som Norge, et mål om å bli en sirkulær økonomi. Det vil kreve en helt annet regelverk for produktene som tillates på markedet. Å ta tak i problemet med PFASer er et åpenbart sted å starte, men det er mye annet som også må tas tak i, sier Runar Bålsrud.

- Hvor sirkulært og dermed miljøvennlig et produkt er avgjøres allerede før det er satt i produksjon. Hvilke materialer består det av? Hvordan er det satt sammen? Hvilken kvalitet har det? Dette har betydning for produktets levetid, reparerbarhet og ombruksmulighet og også hvor lett det er å materialgjenvinne.

EU har som ambisjon å gjøre så godt som alle fysiske produkter i EU-markedet mer miljøvennlige, sirkulære og energieffektive gjennom hele livssyklusen, og vil lage et regelverk for økodesign av bærekraftige produkter der nettopp produktdesign er vektlagt, da denne bestemmer opptil 80 prosent av et produkts miljøavtrykk gjennom livssyklusen.

- I dag er dette sjeldent i tankene til produsenter og importører. Det merkes godt ved alle avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner. Det flommer over av produkter som egentlig burde hatt lenger liv, eller som det burde være mulig å materialgjenvinne, men som likevel ender opp som avfall fordi de ikke er designet for reparasjon eller resirkulering. Det går ikke i et sirkulært perspektiv, sier Bålsrud.

Les mer om forslaget hos Miljødirektoratet

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Relaterte artikler

Se flere nyheter