Hva kan vi vente av nye emballasjereguleringer i Norge?

Avfall Norge arrangerte 19. januar et frokostmøte der Miljødirektoratet presenterte de foreslåtte endringene i produsentansvaret for emballasje. Se opptak nederst i saken.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 19. januar 2024 | Fagområde: Materialgjenvinning, EU, Produsentansvar

Mette Follestad presentere Miljødirektoratets utkast til forskrift der man ser på hvordan avfallsbesittere, kommuner, og næringslivet er involvert i prosessen med oppsamling, innsamling, transport, sortering og gjenvinning av emballasje. En sentral endring i forlaget er hvordan ansvaret for medlemskap i produsentansvarsordningene er foreslått overført fra det om tidligere het pakker/fyller til produsentene direkte.

Henrik Lystad presenterte en oppsummering av hvordan kommuner og produsentansvarsselskaper håndterer totale kostnader, og hvordan disse kostnadene deles mellom ulike aktører. Dette omfattet en gjennomgang av andelen av kostnadsdekning og Produsentansvarsorganisasjonenes kostnader i forhold til de totale kostnadene.

Se begge presentasjoner vedlagt nederst i artikkelen.


Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter