Arskonferansen 2024 banner mobile

Har du spørsmål om de nye utsorteringskravene?

Miljødirektoratet utarbeider veileder, og ønsker å få oversendt spørsmål bransjen trenger avklaring på. Frist for innsendelse er fredag 3. mars.

Av: Stine Thorp | Publisert: 22. februar 2023

1. januar 2023 trådte nye utsorteringskrav i kraft. De sier at mat- og plastavfall fra alle husholdninger skal sorteres ut. I tillegg skal park- og hageavfall fra husholdninger utsorteres. Kravene gjelder også for virksomheter som lager husholdningslignende avfall og for virksomheter som bruker landbruksplast. Både kommuner og virksomheter må levere avfallet til materialgjenvinning når det er utsortert.

Under et frokostmøte Avfall Norge arrangerte i begynnelsen av desember 2022 fikk Miljødirektoratet en rekke spørsmål om hva utsorteringskravene betyr i praksis. En rekke av spørsmålene ble besvart der og da - se dem her - men Miljødirektoratet startet i etterkant utarbeidelse av to veiledere; én veileder som omfatter kravene til kommunen og én som omfatter kravene til virksomheter og behandlingsanlegg.

Begge veilederne vil bli klare i løpet av våren.

Hva trengs det avklaring på?

Miljødirektoratet har bedt Avfall Norge samle spørsmål som bør avklares i veilederne. Vi oppfordrer dermed dere medlemmer til å sende oss spørsmålene dere ønsker å få svar på.

Det kan handle om presisering av begreper og definisjoner, hvem som har ansvar for hva, oppfølging av kravene etc.

Vi oversender deretter spørsmålene til Miljødirektoratet.

Spørsmålene sendes til Stine Thorp (stine.thorp@avfallnorge.no)

Frist for innsendelse er fredag 3. mars

Kontakt oss

Stine Thorp

Kommunikasjonsansvarlig
Ansvar: Posisjonering, podcast, ekstern og intern kommunikasjon
Telefon:  92867972

Relaterte artikler

Se flere nyheter