Arskonferansen 2024 banner mobile

Fra 1. januar 2023 skal næringslivet kildesortere matavfall og plast

Det vil bety nye rutiner for avfallshåndtering på alle arbeidsplasser.

Av: Stine Thorp | Publisert: 18. november 2022

Fra 1. januar 2023 trer nye utsorteringskrav i kraft. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner som produserer husholdningslignende avfall blir berørt.

Det nye kapittelet i avfallsforskriften, kapittel 10A, er vedtatt for å sikre at avfallsressursene blir utnyttet, materialgjenvunnet og brukt som råvare i nye produkter som del av en sirkulær økonomi, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Et av de nye kravene er at virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall, må sortere ut matavfall og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning.

Kildesortering på alle arbeidsplasser

Dette betyr at man på arbeidsplassen ikke lenger kan kaste avfallet i én beholder som restavfall. Plastavfall og matavfall skal kastes i egne beholdere, som så skal leveres til gjenvinning.

- Det er den enkelte virksomhets ansvar at matavfall og plastavfall blir kildesortert. Alle næringsaktører må dermed avklare avtalen med gårdeier/eier av næringsbygget eller direkte med avfallsselskapet som håndterer avfallet på arbeidsplassen, sier Håkon Bratland, rådgiver i Avfall Norge.

Nye krav også for kommunene

De nye utsorteringskravene er omfattende og gjelder også kommunene. Miljødirektoratet oppsummerer endringene slik:

 • Kommunen får krav om å sortere ut bioavfall (mat-, park- og hageavfall), og plastavfall og levere det utsorterte avfallet til materialgjenvinning.
 • Kommunen får krav om at 70 prosent av matavfallet og plastavfallet må sorteres ut innen 2035.
 • Virksomheter som produserer husholdningslignende avfall får krav om å sortere ut bioavfall og plastavfall og levere det utsorterte avfallet til materialgjenvinning.
 • Anlegg som tar imot avfall til behandling får krav om å sørge for materialgjenvinning.
 • Virksomheter som bruker landbruksplast, får krav om å utsortere dette avfallet.

Se forskriften her

I denne videoen forklarer Avfall Norges tidligere adm. dir. Cecilie Lind hva de nye utsorteringskravene innebærer, helt konkret.

Hopp til temaet du er mest interessert i her:

 • 00:30 Hva er nytt?
 • 01:30 Formålet
 • 02:45 Definisjoner
 • 03:10 Plikter for kommunen fra 2023
 • 03:50 Krav til mengde utsortert for kommunene fra 2025
 • 06:20 «Plastavfall som kan materialgjenvinnes»
 • 07:10 Dokumentasjonsplikt fra 2023 for kommunen
 • 08:45 Krav for virksomheter og næringslivet
 • 09:45 Plikter for virksomheter fra 2023
 • 10:10 Unntak for «trappetrinn» for virksomheter
 • 13:31 Kort oppsummert

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter