Hvilke kurs trenger bransjen?

Avfall Norge er i gang med å utvikle nytt kursprogram, og ønsker innspill fra medlemmene.

Av: Stine Thorp | Publisert: 23. oktober 2023

I høst åpnet vi Sirkulærhubben i våre lokaler i Øvre Vollgate 6. Det har allerede blitt arrangert ulike seminarer, workshops og kurs her, og tilbakemeldingene på lokalene har vært gode.

Nå da vi har arrangementslokaler under eget tak ønsker vi å arrangere flere kurs som bransjen kan ha nytte av. I den forbindelse ber Avfall Norges arrangementskomité om innspill til hva slags kurs det er behov for.

Eksempler på kurs vi vet det er stor interesse for er kurs i drift av gjenvinningsstasjoner, videregående kurs i deponi og grunnkurs i kompostering. Men hvilke andre tema er aktuelle?

Vil bidra til kompetanseheving

- Bransjen står foran store endringer ettersom nye krav trer i kraft, og vi vet også at det vil komme mer fra EU som vil gjøre at vi må omstille oss og jobbe annerledes. Avfall Norges medlemmer jobber på mange ulike områder, men felles er at dere leverer gjenvinningstjenester som er kritiske for samfunnet, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

- I vår Sirkulærhub ønsker vi å tilby kurs som sikrer at alle som jobber i gjenvinningsbransjen sitter på kompetansen som er nødvendig for å møte omstillingen vi er på full fart inn i.

Har du ideer til kurs ansatte i din virksomhet kan ha nytte av? Meld inn til vår arrangementskomité i dette skjemaet

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter