Kartleggingsundersøkelser, Tekstil 2025

Hvordan jobber norske kommuner og offentlige virksomheter med sine tekstilanskaffelser? Og har utdanningsinstitusjonene bærekraft for tekstil på timeplanen? Arbeidsgruppen for verdiskaping i Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025 har i disse dager sendt ut to kartleggingsundersøkelser.

Av: Jens Måge | Publisert: 25. juni 2021

Stort potensiale for avfallsreduksjon

Tekstil er et område som EU og norske myndigheter har økende fokus på i arbeidet med en sirkulær økonomi. Tekstilområdet er et lite regulert område i dag, men vi vil jobbe for å finne en helhetlig løsning med verdiskaping som fokus. Det er derfor et stort potensiale til avfallsreduksjon og bedre ressursutnyttelse av tekstiler, inkludert mer ombruk og materialgjenvinning.

Overordnet mål er at prosjektet Tekstil 2025 skal bidra til ny verdiskaping innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler i henhold til FNs Bærekraftsmål 12 og 13. Dette krever nye forretningsmodeller, innovasjon (FoUI) og samarbeid på tvers av sektorer.

Bakgrunn for spørreundersøkelsene

En aktivitet i prosjektet er å synliggjøre potensialet for mer bærekraftig verdiskaping i offentlige anskaffelser. Vi ønsker å kartlegge hvordan kommuner, interkommunale selskap (IKS) og andre offentlige etater, foretak og virksomheter jobber med anskaffelser av tekstiler i dag.

Spørreundersøkelsen for offentlige anskaffelser er i første omgang sendt ut til litt over 100 kommuner og IKS’er i Norge. Vi ønsker også deltakelse fra helseforetak, forsvar, politi og andre store offentlige aktører som gjør slike anskaffelser. Vi oppfordrer til deltakelse i undersøkelsen og man kan være med ved å klikke på denne lenken.

Målet er å få innsikt i barrierer og potensielle løsninger på hvordan man stiller krav i anskaffelsesprosessene slik at vi på sikt kan få et mer bærekraftig tekstilmarked. Når svarene foreligger vil vi sammenstille og presentere en rapport med anonymiserte og aggregerte data.

Et annet fokusområde i prosjektet er ansvarlig produksjon og design for gjenvinning. Hva gjør utdanningsinstitusjoner for å undervise studentene i design for gjenvinning, med fokus på bedre kvalitet, ansvarlig produksjon og gjenvinning av tekstiler?

Spørreundersøkelsen til utdanningsinstitusjoner er i første omgang sendt til relevante institusjoner i Norge. Etter sommerferien vil denne undersøkelsen i tillegg distribueres til utdanningsinstitusjoner i hele Norden.


Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter