Økt bruk av pay-as-you-throw for restavfall i EU

En belgisk kommune har redusert mengde restavfall per innbygger med 55 prosent ved å gjøre det dyrere å kaste restavfall.

Av: Stine Thorp | Publisert: 12. desember 2023

Avfallsbeholdere med mikrochip og pay-as-you-throw-modeller (PAYT) brer om seg i EU, ifølge Euractiv.com.

Frankrike har lenge hatt en PAYT-strategi, og målet er at i 2025 skal 25 millioner franskmenn ha mikrochipper i avfallsbeholderne som registrerer akkurat hvor mye restavfall de kvitter seg med. Så langt viser resultatene at PAYT-modellen reduserer mengden restavfall fra husholdningene med 30-50 prosent.

20 EU-land har kommuner/regioner som opererer med PAYT-modeller i dag. Av disse definerer European Environmental Agency at følgende land opererer med "sterk design av systemet": Østerrike, Slovenia, Irland, Belgia og Kroatia. (Se orienteringen "Economic instruments and separate collection systems — key strategies to increase recycling")

I Belgia ble den første PAYT-modellen innført i kommunen Chastre i 2016. Her rapporteres det at mengden restavfall er redusert med 55 prosent per person, fra 135 kg i året til 74 kg i året. Innbyggere som overskrider maksgrensen for mengder restavfall, må betale et ekstragebyr på 600 euro, skriver Euractiv.com.

Zero Waste Europe kommenterer at PAYT-modeller er effektive for å redusere mengdene restavfall, men at de har aller best effekt når de kombineres med andre verktøy som for eksempel redusert hentefrekvens på restavfall og egne innsamlinger av bio/matavfall.

Ikke helt plankekjøring

Selv om områder som har innført PAYT-modeller rapporterer om at restavfallsmengdene reduseres betraktelig, er det noen utfordringer med PAYT-modellen.

I urbane strøk der flere deler samme avfallsbeholdere er det vanskeligere å få til et system der den enkeltes restavfallsmengde registreres. Noen tror også at PAYT-modellen kan føre til at noen kaster i naboens avfallsbeholder, eller kaster restavfall sammen med kildesortert avfall i stedet.

Relaterte artikler

Se flere nyheter