Forbruk av engangsplast øker stadig, viser rapport

Globalt lå forbruket av engangsplast på 139 millioner tonn, MMT, i 2021, opp fra 133 MMT i 2019, ifølge Plastic Waste Makers Index.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. februar 2023

Plastic Waste Index publiserer annethvert år en rapport som kartlegger plastproduksjonen globalt. 2021 var første gang Plastic Waste Makers Index ble publisert, da med tall fra 2019. 2023-indeksen, som omfatter tall fra 2021, viser altså en økning i forbruket av engangsplast, selv om oppmerksomheten rundt problemene engangsplast skaper har vært stor de siste årene.

Indeksen viser også at det er 20 petrokjemiske selskap som er ansvarlig for mesteparten av plastavfallet fra engangsplast (for øvrig de samme som i 2021-rapporten). Amerikanske ExxonMobil er den største produsenten av polymer for engangsplast (6 millioner tonn, MMT), tett fulgt av kinesiske Sinopec (5,8 MMT) og amerikanske Dow (5,3 MMT), skriver Recycling Magazine.

Gir avfallsproblem, drivhusgassutslipp og klimaendring

Engangsplast utgjør et betydelig avfallsproblem globalt, og ender i stor grad opp som plastforurensing og til slutt mikroplast. Men produksjonen er også problematisk. I rapporten kommer det frem at mengden drivhusgasser fra livssyklusen til engangsplast tilsvarte omtrent 450 millioner tonn CO2 i 2021.

Sammenlignet med produksjon av jomfruelig polymer, er utslippene av drivhusgass fra produksjon av polymer fra mekanisk resirkulert plast bare halvparten. Problemet er at resirkulering av plast skjer i altfor liten skala, og at oppskaleringen går for sakte.

Fra 2019 til 2021 økte altså forbrukt av engangsplast med 6 millioner tonn. Samme periode økte produksjonen av resirkulert engangsplast med bare 0,4 millioner tonn.

Økt produksjon og grønnvasking

Rapporten etterlyser at investorer og finansielle institusjoner bruker sin innflytelse til å legge press på petrokjemiske selskap som planlegger nye fabrikker for produksjon av jomfruelig polymer fra fossile råvarer.

Den løfter også pekefingeren mot de av verdens topp 20 største plastprodusenter som feilaktig hevder at produksjonen er sirkulær (i ulik grad). Her er selskapene Saudi Aramco, Borealis, Dow og Braskem verst på å prøve å grønnvaske plastproduktene sine.

- At bruken av engangsplast fortsatt er økende er ikke bra når vi vet hvilke problemer den skaper. Dette viser også hvor viktig det er at FN nå er i gang med å utarbeide en global plastavtale, sier Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge og styremedlem i International Solid Waste Association, ISWA.

ISWA har tatt en aktiv rolle i forhandlingene om plastavtalen, og leverte nylig sine innspill til FNs miljøprogram.

- FNs ambisjon er å ha avtalen klar til signering ved årsskiftet 2024/2025. Håpet er at den skal bidra til å begrense plastforbruket, og også til at plastproduksjonen blir mer bærekraftig. Vi vil være avhengig av å bruke plast også i fremtiden, men forbruket er uforsvarlig stort, sier Strand.

Se rapporten vedlagt nederst i artikkelen

Les mer om Plastic Waste Makers Index her.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter