Arskonferansen 2024 banner mobile

Slik ønsker ISWA at FNs plastavtale skal treffe

ISWA har tatt en aktiv rolle i forhandlingene om en global plastavtale, og leverte nylig sine innspill til FNs miljøprogram. Bestillingen er tydelig.

Av: Stine Thorp | Publisert: 17. januar 2023

Etter at det ble vedtatt at det skal utarbeides en rettslig forpliktende avtale for å få has på den globale plastforurensingen under FNs miljøforsamling i mars 2022, har det vært jobbet hardt for å utarbeide en avtale. Ambisjonen er at den skal være klar i 2024.

ISWA, International Solid Waste Association, har viktige innspill til avtalen, og leverte nylig en høringsuttalelse til FNs miljøprogram. Her understreker organisasjonen det de mener må være målet med avtalen.

ISWA mener plastavtalen må:

  • Begrense forbruket og produksjonen av plast til bærekraftige nivåer, tatt avfallshåndteringen i betraktning.
  • Muliggjøre en sirkulær økonomi for plast som beskytter miljøet og helse, mens den genererer verdifulle sekundære ressurser og grønne jobber.
  • Oppnå miljømessig forsvarlig avfallshåndtering og stoppe lekkasje til miljøet.
  • Skape robuste styrings- og finanssystemer.
  • Bidra til sunne og levedyktige lokalsamfunn og skape arbeidsplasser og lokal næringsaktivitet.

ISWA poengterer at en global plastavtale må treffe både land som har avfallssystemer og har begynt å jobbe ut fra sirkulærøkonomiske prinsipper, og land som mangler grunnleggende infrastruktur for avfall.

- Avtalen skal ha et livsløpsperspektiv for plast, og dette har også vært viktig for ISWA. Både å hindre at verden oversvømmes av plast med kort levetid som vanskelig lar seg gjenvinne, finne felles økodesign-kriterier globalt, og å sikre at alle land har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere avfall, også plastavfall, sier seniorrådgiver i Avfall Norge Nancy Strand, som også sitter i ISWAs styre, og leder ISWAs arbeid med plastavtalen.

Nasjonale innspill

Neste steg i prosessen er at nasjonale regjeringer utarbeider sine synspunkter i forkant av møtet for Intergovernmental Negotiating Committee som arrangeres i Paris i slutten av mai. Alle innspillene, fra både medlemsland og interessenter, publiseres på FNs miljøprograms nettside.

Fakta om FNs plastavtale

  • Verdens land vedtok i mars 2022 at det skal lages en rettslig bindende global plastavtale mot plastforurensning. Forslaget kom fra Peru, Rwanda, Japan og India.
  • Behovet for en avtale ble først fremmet av de nordiske landene i 2019.
  • Avtalen skal etter planen ferdigstilles i 2024.
  • Norge har en ledende rolle i prosessen med å ferdigstille den.
  • Arbeid for en sirkulærøkonomi for plast står høyt på agendaen, da dette er helt nødvendig om klimamålene skal nås.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter