Arskonferansen 2024 banner mobile

Se webinaret: Batterikampanje i Rogaland

IVAR IKS har sammen med Renovasjonen IKS, NordRen og Rogaland brann- og redning laget en kampanje for å få batterier ut av restavfallet. Se webinaret der IVAR forteller om kampanjen, og sjekk ut kampanjemateriellet som er fritt tilgjengelig for andre i bransjen som ønsker å gjøre noe lignende.

Av: Stine Thorp | Publisert: 30. januar 2023

Kommunikasjonskonsulent i IVAR og prosjektansvarlig for batterikampanjen, Åse-Lill Hansen, fortalte nærmere åtti tilhørere om bakgrunnen for kampanjen, budskapet, og samarbeidet med andre aktører da Avfall Norge inviterte til webinar 26. januar.

Alt av kampanjemateriell er fritt tilgjengelig for andre som ønsker å gjøre noe lignende, og kan lastes ned her:

Kampanjemateriell: Bare-bare batterikampanje

For dere som ikke fikk med dere webinaret kan det sees i opptak her:

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter