Avfall Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert

- Vi er glade for å få sertifiseringen på plass, særlig fordi vi snart åpner vår nye Sirkulærhub for aktiviteter, sier adm. dir. Runar Bålsrud.

Av: Stine Thorp | Publisert: 21. september 2023

Miljøfyrtårn er Norges ledende bærekraftsertifisering, og et styringsverktøy for miljøledelse. Som sertifisert er Avfall Norge i godt selskap med nesten 10 000 andre norske virksomheter.

- For å bli sertifisert har vi arbeidet med Avfall Norges mål, styringsdokumenter, rutiner og tiltak innenfor miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, sier bærekraftansvarlig i Avfall Norge Oda Kristin Korneliussen.

Sertifiseringen innebærer også krav innenfor HMS, arbeidsmiljø og kommunikasjon.

Vil vektlegge bærekraft hos leverandører

Gjennom arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har Avfall Norge jobbet med å forbedre Avfall Norges bærekraftsarbeid internt og sette det i system. Dette har blant annet inkludert en vesentlighetsanalyse, for å identifisere hvilke områder innenfor bærekraft Avfall Norge bør fokusere på.

- Datainnsamling er en viktig del av prosessen, da man må vite hvor skoen trykker for å kunne forbedre seg på bærekraft, sier Korneliussen.

MERK! 18.-19. oktober arrangerer vi seminaret "Virksomhetsstyring - med data og bærekraft i fokus" Mer info og påmelding her

Ettersom Avfall Norge er en kontorbedrift, er det ved innkjøp av varer og tjenester vi har størst mulighet til å påvirke og redusere vårt fotavtrykk.

- Vi ønsker å velge leverandører som vektlegger bærekraft i våre innkjøp, og å påvirke eksisterende leverandører til å bli bedre på bærekraft, sier Korneliussen.

Avfall og ombruk, og energi er også områder Avfall Norge skal jobbe med i sitt bærekraftsarbeid.

Som en del av sertifiseringen har Avfall Norge blant annet utviklet nye rutiner for datainnsamling, utviklet retningslinjer for innkjøp, utviklet bærekraftspolicy og satt bærekraftsmål.

Arbeidet med sertifiseringen ble igangsatt i vår. Å få den på plass før Sirkulærhubben åpnes for arrangementer var en målsetting. Det har også vært viktig å ha kravene som ligger i sertifiseringen i bakhodet når Sirkulærhubben ble til.

Etableringen har medført en rekke innkjøp, og det har vært viktig at lokalet i størst mulig grad ble oppgradert med tanke på fotavtrykk. Det har resultert i at ansattes malingsrester fra egne oppussingsprosjekt er brukt til å fargesette lokalet, og at det som trengtes av inventar i størst mulig grad er kjøpt brukt.

FARGEGLAD DUGNAD
Vi har fargesatt Sirkulærhubben med malingsrester vi fant hjemme. Her er Jens Måge i gang med oppfriskningen.


Sirkulærhubben har offisiell åpning 21. oktober, men de første arrangementene dras i gang i starten av oktober. Se oversikten over hva som skjer i hubben i høst her.

- Det er ikke slik at vi nå som vi har sertifiseringen i boks kan lene oss tilbake og ikke tenke mer på det. Å jobbe med bærekraft og sikre at vi oppfyller kravene Miljøfyrtårn-sertifiseringen stiller er en kontinuerlig prosess vi må jobbe med gjennom hele året, sier Korneliussen.

Viktig at bransjen bryr seg om bærekraft

Gjenvinningsbransjen har en positiv innvirkning på miljøet gjennom sitt arbeid i hele avfallspyramiden. Likevel er det viktig å jobbe helhetlig med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

- Dette vil også lønne seg på sikt. Det kan gi konkurransefortrinn, bidra til å muliggjøre lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller og bygger omdømme. Ikke minst er det viktig å ha i fokus med tanke på de nye reguleringene fra EU, sier adm. dir. Runar Bålsrud.

- Det er viktig for Avfall Norge å jobbe aktivt med bærekraft internt, slik at vi feier for egen dør. Vi vil jobbe kontinuerlig og aktivt med bærekraft, slik vi mener medlemmene og gjenvinningsbransjen også bør gjøre, sier Bålsrud.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft her

Kontakt oss

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter