Arskonferansen 2024 banner mobile

Store muligheter når byggebransjen satser på ombruk

Ønsker samarbeid med gjenvinningsbransjen for å lykkes med å drive mer sirkulært.

Av: Stine Thorp | Publisert: 22. april 2024

Byggebransjen i Norge står for en betydelig andel av nasjonal ressursbruk, og genererer mer enn 1/4 av alt avfall i Norge. Avfallet leveres i dag til avfall- og gjenvinningsbransjen, men likevel har forskning vist at den norske byggenæringen bare var ca 7 % sirkulær i 2023.

- Skal vi lykkes med sirkulær omstilling av norsk økonomi må i aller høyeste grad byggavfall bli mer sirkulært. Her er potensialet for økt ombruk enormt, sier Elin Hansen, fagsjef i Avfall Norge.

Flere steder i landet er det igangsatt pilotprosjekter for å etablere ombrukssentraler for byggevarer. Den største er Sirkulær Ressurssentral, som på Økern i Oslo har etablert en 4 500 kvm stor ombrukssentral som åpnet våren 2023. Prosjektet er initiert av Pådriv Oslo, Resirqel og Statsbygg, og andre samarbeidspartner er Gjensidige, Entra, Oslobygg KF og Bane NOR Eiendom.

Sirkulær Ressurssentral har også gjennom sin nasjonale kunnskapsarena for ombruk startet et nettverk for ombrukssentraler.

Viktig for å finne suksessoppskriften

Å prosjektere med ombrukte byggevarer presenterer en rekke praktiske utfordringer for byggebransjen. Tilgangen på ombruksvarer til byggeprosjekter er hittil så begrenset at forutsigbar skreddersøm krever logistikk- og lagringsløsninger i lang tid før byggestart.

- Byggebransjen og avfallsnæringen må samarbeide tett for å oppskalere løsninger som skaper lønnsomme ombruksmodeller, sier Hansen.

- Ombruksinitiativene som er igangsatt er veldig spennende, også for vår bransje. Men, suksessoppskriften forutsetter endring innen alt fra forretningsmodeller til informasjonsdeling til etablering av nye verdinettverk. Erfaringsdeling mellom disse to næringene er kjempeviktig, fortsetter hun.

Inviterer til omvisning og workshop

Avfall Norge og Sirkulær Ressurssentral inviterer derfor aktører fra avfalls- og gjenvinningsbransjen til omvisning på Økern med påfølgende workshop rettet mot slik erfaringsdeling. Det er satt opp to slike halvdagsmøter: Første dato er mandag 27. mai, og neste mulighet blir fredag 22. november.

- Formålet med omvisning og workshop er å vise hvordan en ombrukssentral fungerer, få høre siste nytt fra nettverket for ombrukssentraler, og deretter diskutere hvordan aktører fra avfalls- og gjenvinningsbransjen kan ta plass i denne verdikjeden, avslutter Hansen.

- Om din virksomhet mottar og håndterer byggavfall og ønsker å opprette eller knytte seg til en ombrukssentral. så er dette en unik mulighet til erfaringsdeling.

Begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Kontakt oss

Elin Hansen

Seniorrådgiver, fagsjef
Avfall Norge
Telefon:  48234334

Relaterte artikler

Se flere nyheter