Arskonferansen 2024 banner mobile

Bli med på Brussel-seminar

"Alt" som skjer av regelendringer og nye krav kommer fra EU. Vårt Brussel-seminar gir et unikt innblikk i hvordan EU opererer, og gjør deltakerne mer forberedt på den såkalte tsunamien som er på vei.

Av: Stine Thorp | Publisert: 12. april 2024

- EU utformer regelverk, setter politiske målsettinger og legger føringer for utviklingen i hele Europa. Det som bestemmes i Brussel har stor innvirkning også på den norske gjenvinningsbransjen, sier Marie Hesselberg, rådgiver med ansvar for EU-prosesser.

Hun er ansvarlig for programmet på det to dager lange seminaret som arrangeres 16.-17. oktober.


Det er fem år siden Avfall Norge sist arrangere et Brussel-seminar. Det var da et lukket arrangement for daglige ledere. Nå er det på tide med et nytt seminar, som denne gangen har en bredere målgruppe.

- Det er ikke bare daglige ledere som har behov for kunnskap om det som skjer i Brussel. Også styremedlemmer, mellomledere og rådgivere i våre medlemsbedrifter kan ha en stor fordel av å ha besøkt stedet der det skjer, sier Hesselberg.

- Å få en forståelse for hvordan prosessene i EU foregår, og hvordan og når de påvirker oss i Norge gjør det lettere å planlegge og legge gode strategier for virksomheten.

Seminaret går over to dager, og første dag foregår i Norges hus, der Norges delegasjon til EU holder til. Deres oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

Dag to foregår på Thon Hotel EU, der europeiske paraplyorganisasjoner Avfall Norge er medlem av kommer for å oppdatere om hva som skjer på ulike fagfelt som sirkulær bioøkonomi, avfallsforbrenning og bærekraftig ressurshåndtering.

Deltakerne får også besøke EFTA for en førstehåndsberetning om arbeidet som gjøres i EFTA og ESA og om hvordan EØS-avtalen fungerer.

- I tillegg er dette en gyllen mulighet til å bygge et nettverk med bransjekolleger fra andre virksomheter. Det faglige programmet er omfattende, men vi har satt av godt med tid til sosialt samvær, for eksempel med en hyggelig felles middag på Thon Hotel EU etter første seminardag, sier Hesselberg.

Frist for påmelding er 31. mai. Mer info og påmelding her:

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Relaterte artikler

Se flere nyheter