Arskonferansen 2024 banner mobile

Strengere krav til avfallssortering fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Det skal også husholdningslignende avfall fra næringslivet.

Av: Stine Thorp | Publisert: 7. juni 2022

Det har vært i kjømda lenge, men nå er det altså vedtatt: Fra 1. januar 2023 innføres strengere krav til utsortering av mat- og plastavfall. De nye kravene gjelder for hele landet, og omfatter både avfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. I tillegg skal landbruksplast også sorteres.

Se forskriften her

- Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i en pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet.

Innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdningene og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall som matavfall og hageavfall, blir økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035, viser anslag.

Det vil også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene. I 2035 må alle kommuner ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall.

Endrer også emballasjeregler

Det er også vedtatt endringer i emballasjeavfallsregelverket som vil tre i kraft straks. Det er avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, og kapittel 7 om emballasjeavfall som nå blir endret. Mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes.

- Innen 2030 skal vi materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje. Plastemballasjen utgjør en stor del av avfallet fra husholdningene. Nå skal vi sikre at dette blir ny plast i stedet for avfall, sier statssekretær Aleksander Øren Heen.

Se forskriften her

VIDEO: Se gjennomgangen av endringene i lovverket og hva de innebærer for bransjen.

Fra 1. januar gjelder nye, omfattende utsorteringskrav fra både plast- og matavfall og hage- og parkavfall. Kort fortalt innebærer kravene at disse avfallstypene skal utsorteres over hele landet.

Noen kommuner oppfyller allerede kravene, mens andre nå har et halvår på seg på å få nye utsorteringsrutiner på plass.

I denne videoen forklarer Avfall Norges tidligere adm. dir. Cecilie Lind hva de nye utsorteringskravene innebærer, helt konkret.

Relaterte artikler

Se flere nyheter