Arskonferansen 2024 banner mobile

Husholdningsavfall 2022 - hovedresultater fra benchmarking

Denne rapporten oppsummerer resultatene av benchmarkingsanalysen fra 20 offentlige renovasjonsvirksomheter i 2022. Dette er den 20 rapporten i denne prosjektet.

Av: Avfall Norge | Publisert: 20. mars 2023 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

RBM gir offentlige virksomheter, som ikke kan bruke konkurranseutsetting som verktøy for å måle konkurranseevne, en analyse av sine sterke og svake sider, viser virksomhetens forbedringspotensiale, og er et grunnlag for å lære av andre (beste praksis) for å støtte en målrettet utvikling. RBM er også en kilde til faktainformasjon om husholdningsrenovasjon og om bransjens utvikling for Avfall Norge. Opplegget er uttestet og videreutviklet siden 2003 og gir en sikker og nøyaktig resultatmåling som hensyntar at rammebetingelsene for renovasjonen kan være svært forskjellig fra kommune til kommune.

Tidligere rapporter