Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Klimagassutslippene venter ikke på midler fra EU

Publisert: 21. september 2020 | Av: Cecilie Lind

Regjeringen har denne uken lagt frem en melding der de foreslår å først realisere fangst av CO2 ved Norcem, og så støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes anlegg i Oslo dersom prosjektet ...

Innovasjonsfond i EU kan finansiere norsk karbonfangst, bruk og lagring

Publisert: 21. september 2020 | Av: Paal Frisvold

EU-samarbeidet har opprettet et eget innovasjonsfond for å delfinansiere bygging av fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS. Regjeringen besluttet i går å ikke gå videre med Fortums CCS-prosjekt på Klemetsrud, før Fortum skaffer seg medfinansiering fra ...

Foreslår nye tiltak og virkemidler mot marin forsøpling

Publisert: 21. september 2020 | Fagområde: Marint avfall og forsøpling | Av: Mona Sæther

Miljødirektoratet har kommet med en oppdatert tiltaks- og virkemiddelsvurdering mot marin forsøpling. Avfall Norge sendte inn høringsinnspill på denne i mai i år.

Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer

Publisert: 18. september 2020 | Av: Cecilie Lind

Dersom vi ikke erstatter uttaket av naturressurser med bruk av resirkulerte råvarer, vil vi aldri nå bærekraftmålene. Avfall Norges har gitt sine innspill til regjeringen i arbeidet med ny handlingsplan.

Vi må få opp farten!

Publisert: 15. september 2020 | Av: Cecilie Lind

Å være ledende på sirkulær økonomi krever mer enn å sette mål på papiret. Avfall Norge ber derfor regjeringen få opp farten og gjennomføre konkrete tiltak.