Lukk søk

Bli med å definer fremtidens verdikjeder for tekstil

Avfall Norge setter tekstil på dagsorden og inviterer innsamlere, avfallsselskap, kommuner /IKS'er, handel og industri til å delta i samarbeidsprosjektet Tekstil 2025.

Av: Jens Måge | Publisert: 21. oktober 2020 | Fagområde: Tekstil

EU har varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025. Samtidig varsles det om egen "omfattende strategi og handlingsplan for tekstiler". Tekstil og ombruk er et område som medlemmene i Avfall Norge ønsker vi skal jobbe med med. Dette er blant annet basert på signaler fra myndighetene, av hensyn til avfallsreduksjon, ombruk, og arbeidet med en sirkulær økonomi.

22. april 2020 hadde Avfall Norge et samarbeidsmøte med over 50 interesserte hvor prosjektskissen på tekstil ble presentert. Vi fikk flere nyttige innspill og mange har meldt interesse og blitt med i prosjektet.

20. mai ble det første prosjektmøtet avholdt for prosjektpartnere med innspill til prosjektplan og organisering. I etterkant er det etablert en styringsgruppe og prosjektteam i Avfall Norge med deltakelse fra prosjektdeltakerne.

Vil du ha mer informasjon / delta i prosjektet? Send en epost til prosjektleder Jens Måge.

Prosjektet har til hensikt å bidra til følgende:

  • Mindre tekstiler i restavfallet.
  • Bedre kildesortering, innsamlingsløsninger samt bedre nedstrømsløsninger.
  • Bevisste valg hos forbruker mht til eget forbruk av tekstiler.
  • Stimulere klesindustrien til nye forretningsmodeller og tettere samarbeid med avfallsbransjen i verdikjeden.
  • Anbefalinger til myndighetene på bærekraftig klesindustri gjennom bransjeavtale og produsentansvar.
  • Verdiskapning og nye arbeidsplasser.
  • Samarbeid og synergi mellom tekstilaktører og avfallsbransjen

Overordnet mål er at dette prosjektet skal bidra til ny verdiskaping innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler ihht FNs Bærekraftsmål 12 og 13. Dette krever redesign av dagens forretningsmodeller, innovasjon (FoUI) og samarbeid på tvers av sektorer.

Første fase av prosjektet skal ha tre typer leveranser:

1. FAKTA:

a. Oversikt over dagens situasjon, “kilder” til at avfallet oppstår (husholdning, handel, ulike næringer) statistikk/mengder, beskrivelse av dagens avfallssystemer mv.
b. Oversikt over foreslått og vedtatt mål regelverk, og status for implementering.

2. ANALYSER:

a. Gap mellom mål / kommende regelverk og nå-situasjonen
b. Potensiale for verdiskaping - dypdykk i tekstiler

3. MØTEPLASSER / SAMARBEIDSARENAER

a. Samarbeid om utvikling av “sirkulær” kunnskap til både industri og forbruker
b. Samarbeid om utvikling av regelverk som stimulerer til verdiskaping

Prosjektet skal også delta i andre prosjekter som aktiv bidragsyter eller med innspill, som f.eks:
- Deltaker i det nordisk råd støttede SATIN-prosjektet (NTNU)
- Partneravtale med Norwegian Fashion & Textile Agenda, Næringsklyngen for den norske mote- og tekstilindustrien.
- Samarbeider med Oslo Met og SIFO v/ Ingun Grimstad Klepp om FoU-søknader og akademisk forankring

Prosjektdeltakere i Tekstil 2025

Bedrift / organisasjon / kommuneKontaktperson
Fileks AS / klesinnsamling / Stranda kommunePlamen Petkov
Renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommuneEllen T Halaas
Jørgen Fredriksen
Mari Guttormsen
Fretex Miljø ASArnt-Willy Hjelle
Kirkens Bymisjon Miljø ASHege Stenmarck
Stavanger kommuneNina Borøy Harbo
Foreningen UFF-Butikkene i NorgeKåre Dahne
NLM MiljøBent Udnesseter
Asker kommuneSven Moe Bjørnson
Ingvild Apelseth Hage
VesarBjørn Erik Rui
Kristine Bjordal
Iris Salten IKSMonica Novik Tennfjord
Søndre Helgeland Miljøverk IKSHeidi Eidet Eggen
Remiks Miljøpark ASIvar Sture Handeland
ROAF IKSSynnøve Bjørke
Marina Holtvedt
Follo Ren IKSMarie Hesselberg Simonsen
Astri Thomassen Ekroll

Styringsgruppen

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune (REG)Ellen T Halaas (leder)
Fretex Miljø ASArnt-Willy Hjelle
Kirkens Bymisjon Miljø ASHege Stenmarck
Stavanger kommuneNina Borøy Harbo
Iris Salten IKSMonica Novik Tennfjord
Avfall NorgeCecilie Lind

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biogass, kompost, biogjødsel, tekstiler, innovasjon, REdu, CLOCC, ECN
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502