Bli med på sirkulærkurs

Avfall Norges nye kurs sikrer virksomheten viktig kompetanse på sirkulær omstilling.

Av: Avfall Norge | Publisert: 9. mai 2023

- I omstillingen fra lineær til sirkulær er det viktig at virksomhetene i avfalls- og gjenvinningsbransjen er frampå når det kommer til hvilke rammevilkår som treffer og hva slags forretningsmodeller som vil være lønnsomme i fremtiden, sier Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge.

14.-15. juni tilbyr derfor Avfall Norge et kurs som gjør at din virksomhet får et forsprang på denne utviklingen.

- Den ansatte virksomhet sender vil bli en sirkulær pådriver som har kunnskap om EU-krav, lovgivning og virkemidler, og som kan bidra til å se nye retninger virksomheten kan gå for å bli mer sirkulær, for eksempel gjennom innovativ tjenestedesign eller utvikling av nye produkter, sier Strand.

Det nye kurset er et resultat av fjorårets REdu-prosjekt Shaping the Future, der tre interns utforsket hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen vil se ut i 2030. Konklusjonen var at virksomheter som i dag driver med avfallshåndtering må bli leverandører av resirkulerte råvarer, og at samspillet mellom produsenter og avfallsselskap vil være helt annerledes i fremtiden.

Om kurset

Deltakerne vil få opplæring i EU-systemet, og hvordan man jobber med bærekraft, sirkulære forretningsmodeller og endringsledelse. Det oppfordres til at deltakerne tar med seg kunnskapen tilbake til arbeidsplassen og videreformidler gjennom presentasjoner på allmøter, for ledergruppa, i kundemøter eller representantskap, for eksempel.

Målet er at kursdeltakerne på denne måten er med på å bidra til sirkulær omstilling ikke bare i bransjen, men i samfunnet generelt. Det vil også legges opp til at deltakerne kan bygge nettverk seg imellom og utveksle erfaringer også etter kursets avslutning.

Hva får man?

Kurset går over to dager i Avfall Norges lokaler i Oslo sentrum. Deltakerne får i etterkant utdelt en spesiallaget kurspakke som utarbeides gjennom sommeren. Dette blir en verktøykasse med nyttig informasjon og hjelpemidler som gjør at deltakerne er godt rustet til å dele kunnskapen i etterkant.

Hva er en sirkulær pådriver?

En sirkulær pådriver har innsikt i hvordan samfunnet og økonomiens endringer vil påvirke virksomheten. Pådriveren har enten kunnskap om, eller kan lett finne informasjon om relevant lovgivning og krav, innovasjon og nye forretningsmodeller, og er en person de andre i virksomheten kan henvende seg til om sirkulærøkonomi og grønn omstilling.

Praktisk info:

  • Kurset avholdes i Avfall Norges lokaler i Nedre Vollgate 9 i Oslo sentrum
  • Lunsj er inkludert
  • Kursavgift: 12 000 kr (halv pris for de første 4 påmeldte)
  • Begrenset antall plasser

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Marte Vestvik

REdu-intern
Ansvar: Avfallsforsk, REdu
Telefon:  90111250

Relaterte artikler

Se flere nyheter