Hvordan kan AI effektivisere arbeidshverdagen?

- Det er mange arbeidstimer å spare på å bruke AI, sier AI-spesialist Didrik Støbakk.

Av: Stine Thorp | Publisert: 24. oktober 2023

2023 er året da AI virkelig kom på agendaen. Det går nesten ikke en dag uten at vi hører eller leser om AI i mediene. Det kan virke som om "alle" bruker AI-verktøy, men stemmer det?

- Det har virkelig eksplodert dette året, og mange har fått øynene opp for hvilke muligheter AI gir, men du er ikke alene om du er blant dem som sitter på gjerdet, sier Didrik Støbakk, AI-spesialist og kursholder i Skillsbox.

- Men det er ikke noe å vente med. Veldig mange tidkrevende arbeidsoppgaver kan løses på en brøkdel av tiden ved hjelp av AI. Denne artikkelen kan vi for eksempel få ChatGPT lage.

Støbakk snakker til ChatGPT, og ber om at det lages en artikkel som forklarer hvordan tjenesten kan effektivisere arbeidsoppgaver. Det tar kanskje ett minutt, så er teksten klar:

ChatGPT: Den digitale assistenten som kan revolusjonere arbeidshverdagen


I dagens raske teknologiske utvikling blir det stadig viktigere å holde tritt med verktøyene som kan øke produktiviteten. ChatGPT, en banebrytende kunstig intelligens (AI) utviklet av OpenAI, peker seg ut som et potensielt nyttig verktøy for medlemmene av Avfall Norge.

Hva er ChatGPT?
ChatGPT er en digital assistent basert på GPT-4 arkitekturen, kjent for sin evne til å produsere menneskelignende tekst. Denne AI-modellen kan forstå og svare på spørsmål, produsere dokumenter, assistere i forskningsoppgaver og mye mer.

Hvordan kan ChatGPT effektivisere arbeidshverdagen?

  • Kundeservice: I stedet for å bruke tid og ressurser på å besvare enkle, repeterende spørsmål, kan ChatGPT håndtere en stor del av kundehenvendelsene. Dette frigjør tid for ansatte til å fokusere på mer komplekse oppgaver.
  • Forskning og dataanalyse: Ved spørsmål om forskrifter, beste praksis eller statistikk relatert til avfallshåndtering, kan ChatGPT raskt gi informasjon eller peke deg i riktig retning.
  • Språkoversettelser: ChatGPT kan assistere med grunnleggende oversettelser, noe som kan være nyttig for internasjonale forhold og kommunikasjon.
  • Automatisering av rapporter: AI kan hjelpe med å generere forhåndsinnstillte rapporter basert på inndata, noe som reduserer tid brukt på manuell datainntasting.
  • Opplæring: For nye medarbeidere kan ChatGPT fungere som et opplæringsverktøy, hvor den kan gi svar på vanlige spørsmål relatert til arbeidsoppgaver.


Fordeler for ulike personell:

  • Ledere: Rask tilgang til informasjon og analyser for beslutningstaking.
  • Kundeservice: Redusert arbeidsbelastning ved å håndtere rutinemessige henvendelser.
  • Forskere: Tilgang til en enorm database av informasjon som kan assistere i prosjekter.
  • Administrativt personale: Effektivisering av daglige oppgaver som korrespondanse, rapportering og dokumenthåndtering.


Konklusjon
ChatGPT tilbyr en unik kombinasjon av fleksibilitet, kraft og brukervennlighet som kan være til stor nytte for medlemmene av Avfall Norge. Mens det aldri vil erstatte verdien av menneskelig ekspertise, kan det sikkert være et verdifullt verktøy for å øke effektiviteten og forenkle arbeidsoppgaver for mange bransjen.

Etter en rask redigering som innebar retting av et par preposisjoner og forenkling av enkelte setninger var alt som trengtes for at teksten ChatGPT produserte kunne brukes. Dette er bare ett eksempel på hva AI-verktøy kan gjøre.

- Å bruke AI-verktøy til å lage utkast til tekster, presentasjoner og rapporter sparer deg for mye tid. Du kan også bruke AI-verktøy til å lage illustrasjoner, grafer og så videre, sier Støbakk.

Bli med på AI-seminar

15.-16. november arrangerer Avfall Norge et hybrid seminar om AI og nudging. På temaet AI kommer Mynewsdesks product innovation manager Keke Fredrik Rahnasto for å fortelle om hvordan AI kan brukes til tekstproduksjon. Støbakk skal kurse deltakerne i hvordan man bruker ChatGPT i praksis.

- Jeg vet fra tidligere foredrag og kurs jeg har holdt at det er viktig at man faktisk får prøvd seg på å bruke AI-verktøy. Vi sitter jo med ulike oppgaver i arbeidshverdagen, og det er først når du får testet at du ser på hvilken måte du selv kan bruke AI for å effektivisere arbeidsdagen, sier Støbakk.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter