Arskonferansen 2024 banner mobile

Under 10% stiller krav til ombruk eller gjenvinning av tekstiler

En ny undersøkelse i regi av Avfall Norge avdekker at offentlige innkjøp i liten grad vektlegger ombruk og materialgjenvinning av tekstiler.

Av: Jens Måge | Publisert: 19. november 2021

Avfall Norge har satt tekstil på dagsorden i samarbeidsprosjektet Tekstil 2025. Her jobber vi med å belyse hvilket regelverk som gjelder nå og hvilke rammebetingelser som vil regulere innsamling og behandling av brukte tekstiler fremover. Vi jobber med hvordan gjenvinningsbransjen kan bidra til en mer bærekraftig tekstilindustri og skape større verdier i verdikjeden for tekstil fra produksjon til ombruk, reparasjon og gjenvinning.

Arbeidsgruppen for verdiskaping har blant annet jobbet med følgende problemstillinger:

  • Hvordan kan offentlige anskaffelser være et redskap for mer verdiskaping innen ombruk og gjenvinning av tekstiler, og hva er status i så måte?
  • Hvordan utdanner utdanningsinstitusjonene klesdesignere og tekstilkunstnere? Hva slags vekt legges på bærekraft i utdanningene, bruk av resirkulerte råvarer, økodesign osv?

I denne forbindelse gjennomførte vi i sommer to undersøkelser, og resultatene fra disse er nå publisert i form av to rapporter. Arbeidet ble ledet av Marianne Feng i Asker kommune og Nina Borøy Harbo i Stavanger kommune. REdu-studentene Iselin Østvedt og Tatiana Hetland, som hadde summer internship hos Avfall Norge i sommer, har stått for datainnsamling og rapportskriving.

Arbeidet har resultert i to rapporter som nå er publisert. En om offentlige anskaffelser av tekstiler og den andre om bærekraft ved utdanningsinstitusjoner for klesdesignere og tekstilkunstnere.

Her er noen hovedfunn fra rapportene


Offentlige anskaffelser: Lite fokus på bærekraft

  • Det er lite fokus på bærekraft og sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser. Det er bare 17 % som har forankret gjenbruk som en del av innkjøpene sine og under 10% stiller krav til ombruk og/eller gjenvinning. 21,1% har konkrete mål for avfallsreduksjon.

  • Selv om virksomhetene har hatt lite fokus på bærekraftig tekstil de siste to til tre årene, ønsker en stor andel av virksomhetene å endre på det og gjøre fremtidige anskaffelser mer bærekraftige. 73 prosent svarer seks eller mer på en skala fra en til ti, hvor ti tilsvarer at virksomhetene ønsker i stor grad å gjøre innkjøpene mer bærekraftig.


Utdanning av tekstildesignere: Fokus på bærekraft, men ikke dedikerte fag

  • Utdanningsinstitusjonene har høyt fokus på bærekraft i utdanningene, men har ikke egne fag om bærekraft, gjenvinning osv. De ser bærekraft som noe de ønsker integrere i utdanningen i flere fag

  • Det er lite fokus på bruk av resirkulerte råvarer, ombruk og gjenvinning. De ønsker å vite mer om mulighetene og samarbeid med oss i bransjen.

Det skorter med andre ord ikke på vilje i utdanningene, men hva skjer når nyutdannede kommer ut i industrien eller skal skape sin egen bedrift? Med dagens raske mote som den gjeldende forretningsmodellen, så er det krevende å skape en forandring. Men vi ser positive trekk og eksempler på at det er mulig.

Les hele undersøkelsene her:

Bærekraft i tekstilanskaffelser for norske kommuner og offentlige virksomheter

Bærekraft ved utdanningsinstitusjoner for klesdesignere og tekstilkunstnere


Tekstilene våre - like problematisk som plasten?

Hør podcasten Sirkulér om tekstilforbruk, tekstilavfall og utfordringene med syntetiske tekstiler.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter