Arskonferansen 2024 banner mobile

- Vi ble virkelig kastet ut i avfalls- og gjenvinningsbransjen

De tre REdu-studentene som bruker sommeren på å spå bransjens fremtid hadde ingen erfaring med den fra før. Det har de definitivt nå.

Av: Avfall Norge | Publisert: 1. juli 2022

Denne artikkelen er skrevet av REdu-intern og kommunikasjonskoordinator Fride Sanna

Internship-prosjektet Shaping the Future går ut på å se inn i fremtiden til avfall- og gjenvinningsbransjen. Problemstillingen lyder som følger:

Året er 2030 og bærekraftsmålene er nådd. Hvordan ser den sirkulære og bærekraftige fremtiden ut?

Det er Thea Kristine Morlandstø, Simon Lindahl Jacobsen og Benjamin Ullmann Miller som i løpet av sommeren skal forsøke å finne ut dette. Les mer om de tre studentene og bakgrunnen deres her.

Det er ingen enkel jobb å se inn i fremtiden, og det var derfor svært nyttig for studentene å lære av ekspertene selv; aktørene som driver med avfall- og gjenvinning.

Startet med ukeslangt krasjkurs

Internshipet startet med «Circular Insight Week», der studentene fikk et krasjkurs om bransjen, og også mulighet til å stille spørsmål til de aktuelle aktørene.

De tre REdu-partnerne i Shaping the Future-prosjektet fortalte om sin virksomhet, og markedet de opererer i.

Franzefoss Gjenvinning fortalte om tjenestedesign og kommersiell utvikling, logistikk og deponi. Trondheim Renholdsverk (TRV) fortalte om sin ombrukssatsing, herunder BrukOm-butikken, kommunikasjon, logistikk i sentrumsområder og materialgjenvinning. Til slutt møtte studentene Oslo REG og fikk en innføring i virksomhetsstyring, prøveordning for tekstilinnsamling, logistikk og tjenestedesign.

- Denne uken la et godt grunnlag for videre arbeid og vi fikk mange gode spor å følge, sier Miller.

- Under «Circular Insight Week» ble vi virkelig kastet ut i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Sammen med Kathrine Sellevoll fra Asker kommune, Jørgen Almankaas fra Oslo REG og Anna Jørgensdotter Svisdal fra TRV, fikk vi en omfattende og rask gjennomgang av bransjen, sier Jacobsen.

Sammensatt bransje

Interaksjonen mellom Shaping the Future og de tre representantene fra Asker, Oslo REG og TRV resulterte i et dynamisk samspill hvor ny kunnskap fikk møte etablert kunnskap.

- Uka besto av fulle dager med presentasjoner og samtaler med personer fra ulike aktører i bransjen. Vi gikk gjennom hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen ser ut i dag, og hvordan bransjen fungerer og de mange utfordringer bransjen står ovenfor. Vi snakket også om hvilke oppgaver og ansvar det offentlige har, og hvilke oppgaver private aktører gjør. I tillegg besto uka av en juridisk del der vi fikk høre om reguleringer, klimamål, lovgivning og EU. Til slutt hadde temaene også en teknologisk del som fokuserte på automatisering, sporing og sorteringsanlegg, forteller Morlandstø.

- Hva er de største utfordringene dere jobber med, og hvordan planlegger dere å løse dem?

- Det er veldig krevende å få spisset oppgaven. Det er et stort tema som krever mye innsikt om bransjen og sirkulær økonomi. Det er derfor vanskelig å gå i dybden og samtidig inkludere alle de forskjellige aktørene i bransjen. Vi planlegger å løse dette ved å skaffe oss info om bransjen, snakke med ulike bedrifter og høre hva de vektlegger som drivere i fremtiden, sier Miller.

- Vi ønsker også å høre med bedriftene hvordan de ser for seg at deres fremtidige forretningsmodeller ser ut, og hvordan regulative endringer og teknologisk utvikling vil påvirke. I tillegg har vi bestemt oss for å fokusere på noen forskjellige avfallstyper for å kunne gå i dybden på problemstillingen, sier Morlandstø.

- Møter med aktørene, som for eksempel Egil Lorentzen, som er direktør for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning, har gitt oss perspektiver fra forskjellige deler av verdikjeden. Slik har vi også lært mye om hvordan de forskjellige aktørene tenker og hva de ser for seg som mulige scenarioer for bransjen i fremtiden, sier Jacobsen.

Halvveis inn i internshipet er de godt ned i grøten. De har tre uker igjen å jobbe på før de skal presentere sine konklusjoner i august.

Kontakt oss

Heidi Hopstock

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852

Relaterte artikler

Se flere nyheter